Aktuellt, in-lajv

 

Aktuellt, in-lajv

Här uppdaterar vi viktiga händelser i korta drag som sker under året. Tanken är att alla som är intresserad av att föra spel framåt mellan lajven skall kunna påverka händelser. Vi uppmanar Er att regelbundet skicka in texter till intriger@kampeniringen.se om hur du, din grupp eller din ätt agerar under året och eventuellt reagerar på det som skrivs här.

OBS! Information som postas här är sådant som är allmänt känt i Hunaland. Men kom ihåg att allt inte nödvändigtvis är sant bara för att det t.ex. är ett rykte. Spela på dessa rykten och gör det under lajven, inte innan.

 

Gamla/tidigare inlajv-händelser/stämningstexter? Se Arkiv In-lajv i menyn.

Mest aktuellt överst!

 

Allmänna rykten inför sommarlajvet KIR 2017 (PDF)

Dessa rykten finns även som ljudfiler här.

 

Hunalands Vårting 1119 - i korthet. En längre version hittar du här.

 

Tinget äger rum på Lodbråten på Skölds marker.

Ragne håller i tinget och följande saker dryftas:

•Snok ger Loge sommaren ut att hålla sitt ord, om sten och båtar

•Rind tar över Snokheim från ätten Snok efter förhandlingar

•Bål-Knut förtäljer att den sista stigfinnaren är dräpt och att Warja av Tyges barn är rent

•Brand, Krigsherse, proklamerar Vaino’s ord

•Flera personer har inte uppfyllt sina löften under kriget, och Vaino vill ha bot

•Hösttinget flyttas från Vigulsängen till Funäsdalen, för att inkludera södra hunaland i riket

•Ödis och Knaphövde hamnar i bråk över vad Brand har sagt, Ragne medlar för att stävja fejd men skjuter på medlingen en månad

•Brand, påkallar att Vaino kanske vill ha svar på att bli ifrågasatt

•Några små dispyter mellan Sköld medlemmar, där Halv-Björn är en god hunalänning

•Loge annonserar de köper Hotangen av Sköld.

Personer som agerar på Tinget:

Ragne Oddgrimsson - Ätteledare för Ätten Sköld

Kettil Torgeirsson - Hövding av Ulvhede av ätten Snok

Olof Elfridsson - Ätteledare för ätten Rind

Bål-Knut - Kringströvande Gode av gott rykte och makt

Björnvig Aldursson - Ätteledare för ätten Ekehuvud

Lagman Faril - Ekehuvuds lagman

Goden Orm - Gode från Kroks marker

Tor-Kattla - Välkänd gydja

Warja - Välkänd medlem ur ätten Tyge

Brand Torvaldsson - Krigshövding under Vaino, av ätten Knaphövde

Hulte Ormsson - Ätteledare för ätten Ödis

Styv Ormsson - Yngre bror till Hulte

Ulf Lagman - Vainos lagman, av ätten Tyge