Regentval 1116

Regentval

 

När

Mitten av oktober, mellan höstgille och höstting, precis efter gravsättning och gravöl druckits för Kung Ragnvald.

 

Var

Tångvalla hed (utanför Tångvalla)

 

Hur

Alla har en röst. Dock skickar ätterna ett flertal representanter som vid valet förkunnar hur folket i olika byar och landsändar röstar. Ätternas ledarskap har dock ofta en representant eller åsikt på förhand om hur man bör rösta.

 

Politiska läget just nu.

•Sedan kamperna slutade i somras har landhersarna tagit över styret av Hunaland (Olof av Rinds ätt, Tyge av Tyges ätt, Ask av Granes ätt, Ragne av Skölds ätt, Ingeborg av Ödis ätt) och styr nu varsin del av Hunaland efter eget bevåg, men enligt lag.

 

•Kungshirden är upplöst, men en del av krigarna kvarstår i Tångvalla under Knaphövde. Kungsgårdar m.m. sköter sig själva och inväntar nästa regent.

 

•Ätterna är i full gång med att bilda allianser och stöd hos folket för just sin kandidat eller den kandidat som man föredrar.

 

•I Hunaland är det lugnt på ytan. Men på sina håll kokar det. Vanligt folk är engagerade i regentvalet och det diskuteras friskt i stugorna. Ibland lite för friskt. Frågan är om någon ätt kommer att bryta lugnet ifall man blir för oense…

 

•Det verkar lugnt i Norge för Hunalands del. Men det sägs att Trondheims biskop skall besöka landet efter snön smält.

 

Kandidater

Enligt Huna landslag skall en regent väljas bland dem främsta (oftast hjälteätter) KIR-arrangörerna har ett flertal kandidater som tagits fram utifrån egna tankar och vad deltagare bidragit med.

 

Olof av Rind/Hulte av Ödis

 

Redan i våras gick Hulte av Ödis samman med Olof av Rind för att stävja Kung Ragnvalds styre. De har haft god tid på sig att samarbeta och slipa sina planer. De verkar stå enade och har stort folkligt stöd. Dock är det oklart vem som blir den som skall regera, något som med all säkerhet uttalas på valtinget. Olof är ung och hungrig och precis som hans mor (Elfrid Rind) är han landherse och ätteledare för Rind. Hulte av Ödis är äldre och erfaren. Han har skapat frid inom sin egen ätt och har en stor familj. Båda är av hjälteätt. Ekehuvud verkar få landhersetitel för stöd och lojalitet.

 

 • Var hunalänning ber till det den vill och bevara saker som det är idag. Kyrkan som maktspelare skall inte släppas in i landet. Hunaland klarar sig gott utan en biskop.
 • I kungshirden skall båda religioner vara tillåtna att tillbedja.
 • Sänkt tull på sädesslag, de hunaländska bönderna skall tjäna på sitt arbete.
 • Stoppa utländskt inflytande i landet. Hunaland skall styras av Hunaland inte av Norge, kyrka eller liknande.
 • Inget krigsiver, vi skall förhandla när det är möjligt.

 

Vaino Oddrimsdotter av Sköld

 

Sammarbetet mellan Knaphövde, Sköld och Krok har till slut resulterat i att det nu är Vaino som är deras kandidat. Redan förra valet var hon favorit, men fick se sig besegrad av Ragnvald som blev kung. Hon är av hjälteätt och stor vana att styra. Hon har starkt stöd även utanför sin ätt. Hon ses som handlingskraftig och lite smått burdus. Men hon ger svar på tal och raka besked.

 

Hon bryter sin trolovning med Ragnar av Krok och kommer gifta in sig i Knaphövdeätten. Knaphövde kommer förmodligen lägga beslag på krigshövdingstiteln och Krok får en landhersetitel. I övrigt verkar ätten Tyge belönas med höga positioner för sin lojalitet och stöd.

 

Saker hon tycker och uttalat sig om:

 

 • Båda religioner har rätt att existera. Hunaland skall absolut inte lyda under en utländsk biskop eller biskopsdöme. Otydligt hur hon ställer sig till en egenvald hunaländsk biskop dock.
 • Starkare här. Ökad tjänstgöring och högre tullar på alla sträckor för att finansiera en större och starkare här. Bresta skall systematiskt jagas.
 • Skapa och återuppta goda relationer med Norge för att skapa trygghet och förutsättningar för god handel. Sköldätten har även släkt där.
 • Folk skall få bosätta sig i Hunaland och bli hunalänningar.

 

 

Vale

 

Ätten Snok lägger fram Vale, son av Njal av Snok och Ragna av Ödis, som många ätter var och prisade vid födseln, som kandidat att regera Hunaland. Ragna är dotter till Ödis ätteledare, Hulte. Vale föddes som hjälte med kappa på huvudet, och har Gudahovet vid Vigulsängen (Ödis) och Katedralen (Snok) bakom sig. Han är av Hjälteätts blod, och skapad av en enkel man. Vid hans sida är en av Hunalands skarpaste och mest respekterade godar som välsignat hans födsel och vapen, samt en av Hunalands klippskaste präster som givit guds beskydd över hans liv. Trots att Vale inte är helt av hjälteätt och stammar delvis från en liten ätt har Vale förvånansvärt stort stöd från folk. Just nu verkar de andra kandidaterna dock ha starkare stöd, men allt kan hända.

 

De som stödjer Vale kommer få sin beskärda del av kakan.

 

 • En ny regent måste vara av båda religionerna för att säkerställa att ingen religion lider under en ny regent samt att en regent måste ha religionerna med sig, så att präst eller gode inte jobbar mot Hunalands bästa.
 • En ny regent måste vara av folket, inte bara hjälteätt, för att kunna regera hos folket och vara en del av Hunaland.
 • Tull och tullstationer skall bestå.
 • En hunaländsk biskop skulle stärka Hunaland i utlandet och är att föredra.
 • Makten att regera utgår från folket och bör således delas med folket.