Resultatet av regentvalet

Resultatet av Hunalands regentval 1116

 

På grund av alliansen mellan Krok, Sköld och Knaphövde samt största delen av Hunalands fria män och kvinnor vinner Vaino av Sköld regentomröstningen.

Mer än hälften av Hunalands befolkning röstade på Vaino. Cirka 4 av 10 röstade på Ödis och Rinds kandidater och 1 av 20 röstade på Snoks kandidat.

 

 • Alla berörda kandidater respekterar omröstningen.
 • Vaino trolovar sig med Olav Ragnvaldsson av Knaphövde (bror till kung Ragnvald)
 • Emvir av Krok blir ny landherse för Västanmark (del av Västerdal).
 • Vaino utser en ny landhersetitel för Tångvalla, Ravnhild Ragnvaldsson av Knaphövde.
 • Rekryteringen av Vainos nya hird har startat under hösten. Vaino bryr sig inte om religiös tillhörighet i hirden. Det viktiga är dugligheten.
 • Vaino utlyser möjligheten att mönstra till den nya kungshirden. Alla som anser sig lämpliga kan bege sig till någon kungsgårdarna.

 

Vaino skapar även det nya rådet i Hunaland


I Hunalands råd ingår representanter från Sköld, Knaphövde, Krok och Tygesätten. 


Några kända namn är:

 • Hunalands nya krigshövding Brand Torvaldson av Knaphövde
 • Ragnar av Krok (bror till Kroks före detta ätteledare)
 • Herse Ulf Tygeson av Tygesätten (son till Tyge Tygeson)
 • Aslög Rolfsdotter av Sköld (kung Ragnvalds mamma och syssling till Vaino)
 • Ask Tureson av Grane (Ätteledare)

 

Direkt efter Vainos vinst uppstår av oklar anledning en segdragen diskussion huruvida Hunaland ska förbjuda att hålla trälar. Vaino blir ganska snart förbannad och bestämmer att det är något Hunalands befolkning ska avgöra. Hon ger ganska snart sina landhersar order att genomföra en omröstning bland landets fria män och kvinnor.

Valet kommer genomföras på plats ute i byarna under vintern (vid helgen för vintergillet). Nyheterna om omröstningen har orsakat diverse diskussioner ute i byarna och många väntar spänt på den kommande omröstningen.