Vårtinget 1116

Vårtinget 1116

 

Vårtinget hålls under vårdagjämningen på Lobråten, Skölds marker

 

Det är Brand, Kung Rangvalds farbror, som återigen kliver fram på tinget och för talan. Så som han tidigare har gjort å konungens vägnar sedan Kungen blev sjuk. Han hälsar alla välkomna till tinget.

 

Emvir och Ragnar från ätten Krok kliver fram. De har kommit med ett stort följe till tinget och Emvir presenterar sig som Kroks nya ätteledare sedan Ragnhild så plötsligt och olyckligt gick bort. Emvir och Ragnar berättar om den hemska jaktolyckan som förorsakade hennes tragiska död. Och de klargör tydligt att den skyldiga till detta illdåd har blivit hårt straffad. Krok tillåter inte att sådana här saker går ostraffade förbi.

 

Brand kommer upp tillsammans med Vaino av Sköld, Hunalands Krigshövding, och Ragne Oddrimsson, Skölds ätteledare och förkunnar trolovningen mellan Ragnar och Vaino. Brand önskar båda ätterna gott samarbete och stärkta band i och med detta.

 

Efter att Krok och Sköld talat färdigt kliver Ravnhild Ragnvaldson, Kung Rangvalds syster, upp och tar till orda. Med en stark och klar röst presenterar hon sig. Vid sin sida har hon ett flickebarn, med blont hår och blå ögon.

– Jag vill presentera för er alla min Konung och bror Rangvalds enda dotter: Katarina Brigida. Efter en tid hemifrån har hon äntligen kommit hem till sitt land och sitt folk igen och det glädjer oss alla. Det har fallit på min uppgift att se till så att Katarina Brigida kommer vara säker här. Hon har därför blivit tilldelad en egen hird som jag ansvarar för, och jag kan försäkra var och en av er att vi inte kommer visa någon nåd mot de som försöker utmana oss.

Ravnhild fortsätter att presentera den manstarka hirden med namn, och bland några av namnen som nämns är Ottar Sunesson och Mandock Nord. Sedan tackar hon för sig och återtar sin plats tillsammans med Katarina Brigida i Knaphövdes led.

 

Brand tar åter till orda och kungör följande nyheter:

  • Disa av Sköld utropas som Hövding över Hotangen (Över Torvalds gamla marker och marker runt omkring)
  • Ätten Torvalds är fortfarande välkomna tillbaka till sina marker (som sagts tidigare på hösttinget) samt att det nu flyttat dit nytt folk, bl.a. från Ödis och Jämtland. Det råder inte ont blod mellan Kungen och Torvalds och att de som bor i Hotangen kommer att få en god start och fortsatt framgång.
  • Och framgång och lycka vill vi även önska Hulte Ormsson av Ödis och Tyra Hildeborgsdotter av Ödis i deras framtida äktenskap tillsammans.

 

Sedan harklar sig brand lite, för att tysta folket som har börjar viska och diskutera dessa nyheter.

– Vidare, så vill jag å Kungen och landets vägnar välkomna tre nya ätter. Dessa ätter ska ses och behandlas som Hunaländska ätter då de nu är en del av vårt fina land och en av oss.

Brand läser högt:

– Vi välkomnar Ätterna Loge, Knaves och Völsung.

Brand låter sorlet gå en liten stund innan han åter tar till orda.

– Kungliga påbud! Ropar Brand med klar stämma.

– Dessa nya påbud gäller som lag och ny ordning för alla om inte annat nämns! Brands röst är hög och tydlig.

– Kungen ämnar ta ut en skatt på tullar. Det innebär att de personer och ätter som bedriver tullverksamhet eller tar ut tull på sina marker kommer att behöva betala en viss del av sin intjänade tull till Kronan. Vi kommer att skicka ut en representant för mer information och för diskussion med berörda parter. Brand tar en liten paus igen då det återigen viskas en del.

– Det sista Kungliga påbudet, Ropar han, återigen med klar stämma.

– ...Är att Kronan, titeln som Hunalands Kung, från och med nu kommer att gå i blodsarv.

Brand lägger ihop boken han har haft med sig, för att låta folkets chockade, upprörda och förvånade sorl avsluta tinget.