Hunaland

Hunaland

Hunaland är det fiktiva landet beläget i de skandinaviska fjällen i höjd med dagens Trondheim och Östersund. Här härskar Drottning Vaino Odsgrimson av hjälteätten Sköld sedan 1116. I Hunaland är jämställdhet en norm och alla som inte agerar därefter bryter mot normen av någon anledning.


Hunaland är Asatrons sista starka fäste och Kristendomen är fortfarande i minoritet i riket, något som skapar påtryckningar från grannlandet Norge som varit kristet i närmare 100 år. Norge till trots, så accepteras båda religioner i Hunaland, även om de kanske inte alltid respekteras. I Hunaland kan män och kvinnor välja fritt bland yrken och ämbeten och både män och kvinnor har rätt att föra sin egen talan.


Upplägget som lajvet skapar ger möjlighet att medla eller söndra mellan religioner, mellan kungadömen, ätter, familjer, där män och kvinnor är hövdingar, krigare, storbönder och ledare.

Berghem anno 1113 (Foto: Hanna Olsson)


Religionstolerans

Denna tolerans kan bero på att kyrkan ännu är relativt ny i landet och behöver gå försiktigt fram. Den kan också bero på att Kristendomen har skurit tvärs igenom ätter och familjer. Många har låtit döpa sig men lika många har blivit kvar vid det gamla, men alla ändå har sin familjelojalitet intakt. Drottning Vaino, som känner både sitt folk och sina grannar låter de båda trossystemen vara lika helgade i lagen. Tanken med det är förmodligen att hålla stämningen lugn, så att inte norrmän eller svear ska vilja ta över Hunaland med svärdet som ursäkt. Det kan ju också röra sig ha om att det finns en uppriktig respekt hos den kristne drottningen för landets gamla seder och bruk – vem vet.

Läs mer om Religionenerna i Hunaland.