Hunaland

Hunaland

Hunaland är det fiktiva landet beläget i de skandinaviska fjällen i höjd med dagens Trondheim och Östersund. Här härskar Drottning Vaino Odsgrimson av hjälteätten Sköld sedan 1116. Hon segrade i valet och tog över efter Konung Ragnvald Ragnvaldson av hjälteätten Knaphövd, som dog av sjukdom. Hunaland är Asatrons sista starka fäste och Kristendomen är fortfarande i minoritet i riket, något som skapar påtryckningar från grannlandet Norge som varit kristet i närmare 100 år. Norge till trots, så accepteras båda religioner i Hunaland, även om de kanske inte alltid respekteras. Men det mest anmärkningsvärda med Hunaland är synen på könsroller; i Hunaland kan män och kvinnor välja fritt bland yrken och ämbeten och både män och kvinnor har rätt att föra sin egen talan.

 

Upplägget som lajvet skapar ger möjlighet att medla eller söndra mellan religioner, mellan kungadömen, ätter, familjer, där män och kvinnor är hövdingar, krigare, storbönder och ledare.

Berghem anno 1113 (Foto: Hanna Olsson)

 

Religionstolerans

Denna tolerans kan bero på att kyrkan ännu är mycket ny i landet och behöver gå försiktigt fram. Den kan också bero på att den nya religionen har skurit tvärs igenom ätter och familjer, där många har låtit döpa sig men lika många har blivit kvar vid det gamla, men alla ändå har sin familjelojalitet intakt. Drottning Vaino, som känner både sitt folk och sina grannar låter de båda trossystemen vara lika helgade i lagen. Tanken med det är förmodligen att hålla stämningen lugn, så att inte norrmän eller svear ska få för sig att ta över Hunaland med svärd som ursäkt. Det kan ju också röra sig ha om en uppriktig respekt hos den kristne drottningen för landets gamla seder och bruk – vem vet.

Läs mer om Religionenerna i Hunaland.

 

Jämställdhet

Hunaland är så gott som ensamt i världen med att ha en självklar jämställdhet mellan könen. Det är inte som i de övriga nordiska länderna, där män och kvinnor har en mer stereotyp könsroll, utan här existerar något så ovanligt som total jämställdhet. Vi uppmuntrar deltagare att spela på detta och gärna även reagera när folk inte gör det. I Hunaland är jämställdhet en norm och alla som inte agerar därefter bryter mot normen av någon anledning.

I Hunaland kan män ta på sig ansvaret för hus och barn, likväl som kvinnor kan ta på sig att sköta skogsbruk och malmbrytning. Kvinnor kan gå klädda i byxor och kjortel och män kan gå klädda i klänning. Båda könen har samma möjligheter till politisk och ekonomisk makt. Däremot är skillnaden mellan rik och fattig, fri och träl lika stor som i övriga Norden och de som har det lite bättre ställt ser oftast noga till att inte bli associerade med folk av ”sämre” klass. Det skulle ju skada ens anseende.

Läs mer om Jämställdhet.