Fornsed

Fornsed

 

Hunaland

Asatron i Hunaland har sin speciella syn på dom olika gudarna och deras äventyr och vilka områden dom vakar över. Precis som Island och Svealand hade sina skillnader i vilka gudar som var högre stående, så skiljer sig Hunaland på sitt eget vis. Den asatro som bedrivs i Tiveden är inte densamma, om än snarlik, den som bedrivs i Hunaland. I Hunaland tror man till exempel att Balder styr över berget Helgafjäll, den skogsklädda bergstop i efterlivet som huserar alla som dött utanför strid, men likväl med hedern i behåll. Loke är en illvillig jätte, men sitter fjättrad och orsakar jordskred och laviner när han försöker slita sig loss från sina kedjor. Och Hunaländska kvinnor, som inte förbjuds någon position i samhället, som dör ärofullt i strid välkomnas att bli Valkyrior i Frejas stora sal, Folkvangr. Mycket är likartat, mycket är snarlikt, mycket är annorlunda inom Hunaländsk asatro.

 

 

 

Godar & Gydjor

Utanför Hunaland är goden en herreman som rest ett Gudahov ett tecken på sin makt och för att ära gudarna. Han är med andra ord inte en präst eller schaman, utan en inflytelserik och mäktig person vars status som Gode höjer honom över andra stormän.

Men i Hunaland har saker och ting tagit en lite annorlunda inriktning; Med kristendomens framfart i Norden de senaste 200 åren så har Godens och Gydjans roll utvecklats åt ett annorlunda håll i Hunaland. När folket började söka råd om gudarnas vilja och hur man skulle ställa sig till den nye guden, sökte man sig till gudahoven i Hunaland för att finna svar. Gudahoven, och dess ståthållare, fick mer och mer inflytande i riket och snart var Goden mer än en inflytelserik herreman, han blev en religiös ledare.

Hunalands godar och gydjor är nu respekterade rådgivare som kan tyda runor och järtecken, dom försöker tyda Nornornas väv och skönja hur Midgård och Asgård påverkar varandra. Goden och gydjan är inte präster eller prästinnor, mer spirituella vägvisare och rådgivare. Den vise lyssnar till godens och gydjans tankar och råd, men endast den veke följer andras vilja i alla ärenden.

Det finns flertalet godar och gydjor i Hunaland i dagsläget och alla är inte knutna till specifika Gudahov. Dagens godar och gydjor bor ofta i närheten av en blotplats, ett vi eller ett harg eller en offergöl. Dom samlas vid högtider vid olika gudahov för att blidka asarna, hålla blot och rådgiva herremän och ätter, samt för att diskutera rykten och nyheter som sprider sig i Hunaland.

Hunaländsk asatro är långt ifrån en enad religiös rörelse. Varje gode och gydja har sin egen tolkning på sagorna, gudarna och vem utav asarna som bör rådfrågas i vilken situation. Några strävar efter samförstånd med de kristna medan andra hetsar till krig och konflikt. I gränstrakterna mot Jämtland har Vaner som Njord, Frej och Freja mer inflytande, medan i söder, bland ätter som Snok, Ödis och Bure är asar likt Tor, Tyr och Vidar bland de främsta. I norr är den vise, men vredgade, Oden inblandad i allt i sin konflikt med den nye guden och i väster bland berg och skog är Ull folkets främste förkämpe.

 

Heliga Platser

Offergölen är en plats där man sänker sina offergåvor ner i en specifik göl i en sumpmark. Detta görs oftast med ändamål att se till så att man inte drabbas av älvor, näcken, vättar eller troll.

Ett Harg är en helig sten eller röse, vilken man utför blot runt. Ofta är stenen helgad åt en specifik gud, såsom Tor eller Oden till exempel.

Ett Vi är en helig plats, kan vara en lund, ett askträ, en äng eller dylikt. Det är alltid en plats med mystiska energier inblandat där väsen vandrar om natten. Den vanligaste bland Hunaländska blotplatser.

Ett Gudahov kan se olika ut, det kan vara en del av ett långhus, en "stavkyrka" eller en samling gudastatyer. Vad alla gudahov har gemensamt är att dom är bekostade, välsnidade träfigurer av gudarna med marken helgad rikligt med offergåvor av dyraste sort.

 

Valhall, Folkvangr, Helgafjäll & Nifelheim

De manliga krigare som dör med äran och hedern i behåll kommer till Valhall och blir där väldiga krigare kända som Enhärjare. Kvinnorna som dör i strid ärofullt förs till Frejas boning Folkvangr och får där iträda rollen som Valkyrior. Tillsammans kommer dessa krigare, Valkyrior och Enhärjare, att strida sida vid sida med Asarna vid Ragnarök.

Alla de som dör med hedern i behåll, men utanför ärofull strid, vandrar över regnbågsbron Bifrost och där står Heimdall och visar dem vägen till det skogsklädda berget Helgafjäll. Enligt hunalänningar härskar här Balder över alla hedersamma ätteled, män, kvinnor och barn, enda sedan Ask och Embla. I det överfrusna Nifelheim styr Lokes dotter, Hel, och hon straffar i efterlivet världens alla nidingar, tjuvar och mördare, våldtäcktsmän och lögnare. Dessa nidingar får lida och utstå smärta tills Ragnarök kommer då de kommer att enas under Lokes fana och föra striden till Asarna och se världen gå under.