Kom-ihåg-lista

Kom-ihåg-lista

- För den som vill gå trygg i Midgård

  • Träffar du på troll är Tor bästa hjälpen – bär hans amulett.
  • Ser du en korp så tänk på hur du för dig – korparna är Odens ögon.
  • Blotgodar och blotgydor skall du vörda – de talar direkt med gudarna.
  • Mänskligheten är indelad i tre klasser. Det är efter gudarnas vilja.
  • Inte ens gudarna rår över ödet.
  • När du tänder en ny eld vill den ha ett offer, annars kan den löpa vild.
  • Krossa aldrig offerdjurens ben, då går de halta hos gudarna.
  • Asar och vaner är de som skyddar Midgårds folk från jättarna.
  • Gudarna hjälper om dina offer är tillräckligt stora – glöm aldrig att skänka offer inför alla större företag i livet.

 

Det finns flera olika förklaringar till hur världen uppstod. Centralt är att Oden var med från början. Sedan går berättelserna åt olika håll. Efter döden kommer man antingen till Valhall eller Folkvangr (de som stupat i strid) eller det överfrusna Nifelheim (andra rangens tillvaro för världens alla nidingar, tjuvar och mördare, våldtäcktsmän och lögnare). De som dör med hedern i behåll, men utanför ärofull strid vandrar över regnbågsbron Bifrost och där står Heimdall och visar dem vägen till det skogsklädda berget Helgafjäll.

 

Gudarna är många och de påminner mycket om människorna. I stort är gudarnas värld en avspegling av den mänskliga. Gudarna är inte odödliga och nästan alla kommer att dö i Ragnarök, den slutliga striden..