Kom-ihåg-lista

Kom-ihåg-lista

- För den som vill ha himlens beskydd

 

  • Vid fara för liv eller själ skyddar korsets tecken
  • Till Gud ber man i kyrkan under prästens ledning. Till vardags skyddar helgonen.
  • Ett ljus tänt till helgonen kan hjälpa dina böner på väg till himlen.
  • En gåva till kyrkan kan rädda din själ.
  • Korset skyddar mot oknytt – både för folk och fä.
  • Förböner för de dödas själar kan hjälpa dem till himlen.
  • Du skall inga andra gudar hava…
  • Heliga reliker och heligt vatten kan göra stora underverk.
  • Bara en niding lyfter handen mot präster och munkar.
  • Korstecknet görs med höger handflata från pannan nedåt bröstet, från vänster skuldra till höger utan att beröra kroppen.

 

Enligt den kristna traditionen så skapade Gud världen själv. Gud är skaparen av allt och han är allenarådande. Dock finns guds son, Jesus och den heliga anden. Alla som följer herrens bud kommer till paradiset och bryter man herrens påbud kommer man till Helvetet. En plats som man plågas på tills domedagen nalkas. Det finns olika sätt och vis att komma till paradiset/vinna guds gillande. T.ex kan man göra heliga saker som korståg, pilgrimsvandring, bön eller praktisera avhållsamhet (det sista är extremt svårt för nordbor och Hunalänningar i synnerhet)

Präster är de som sköter det kyrkliga och det mesta när det gäller utövande av religionen. De har koll på alla datum, högtider och annat som behöver hållas koll på. Prästerna kräver dock en liten motprestation för sitt arbete, helst i from av mat eller ädel metall.