Kyrkans folk i Hunaland

Kyrkans folk i Hunaland

Utöver de personer som nämns i texten nedan, finns det ett antal kyrkliga personer till i Hunaland. Dessa är ofta knutna till ”privata” kapell i någon ätt eller hird samt till klostret på Långes marker.

 

Fader Sten i Tångvalla

Ledare av Hunalands ”första kyrka” som ligger i Tångvalla och är en av de första infödda hunalänningar som prästvigts. Han växte upp som hedning, men omvändes till kristendomen av broder Cónal, den iriske missionär som den blivande kung Ragnvald fört med till Hunaland, och blev hängivet troende. Snart begav sig Sten till Trondheim och gick där i lära till präst. Sten blev kvar i Trondheim till ca 1107, då biskop Adalbrikt bad honom följa med domina Yrsa tillbaka till Hunaland och vara till hjälp med grundandet av det nya kloster som planerades. Fader Sten uppträder lugnt, sansat och återhållsamt.

 

Fader Patricius i Tennsjö

Tennsjö kyrka är den äldsta i Hunaland, med över 100 år på nacken. Det lär ha varit Ulf Knaphövde som lät bygga kyrkan åt sin hustru Ulrika av Impe. Kyrkan var från början mycket liten, men den har redan byggts ut vid flera tillfällen så att den numera kan ta emot en församling på över 200 personer på samma gång (stående). Fader Patricius, som tjänstgör här, är en magerlagd, svartmuskig man född ca 1060. Han kom som ung till Tennsjö för att tjänstgöra hos fader Wilfred och tog över efter honom när han gick ur tiden. Patricius är en god diplomat som mycket skickligt undviker att någonsin se vad som försiggår vid Viekullen (blotplats i närheten)

 

Fader Matteus på Rensta

Rensta kyrka var den första kyrka kung Ragnvald lät bygga väl kapellet, senare kyrkan, på Tångvalla stod klart. Kyrkan är tillägnad sankt Albanus, en engelsk martyr och krigare. Fader Matteus, född 1071, gör kyrkans skyddshelgon rättvisa, på sätt och vis, genom att energiskt öva vapenfärdighet för både krig och jakt tillsammans med gårdens folk och han var till stor nytta när trönderna belägrade Rensta 1099. Fader Matteus är en mycket lärd person som kan evangelierna och många av kyrkofäderna utantill och som utan bekymmer läser både kyrkspråk och runor. Han kom som ung pojke till Hunaland i sällskap med fader Patricius i Tennsjö och sattes i lära av honom för att 1093 bli prästvigd vid helige kung Olavs kyrka i Trondheim.

 

Fader Botvid i Stortind

Från Skara i Götaland kommer fader Botvid, en man i 45-årsåldern som vigt sitt liv åt kyrkan. Han är således ogift, till och med utan frilla vad det sägs, och ägnar det mesta av sin tid åt arbetet med sin krigiska och oborstade församling. Den tid han får över ägnar han åt att försöka få bättre växtlighet på prästgårdens magra åkrar. Fader Botvid sändes till Hunaland av drottning Sigrid när kyrkan på Stortind byggdes år 1104.

 

Fader Ulfgisle på Basseberg

I Bassebergs gårdskyrka tjänstgör fader Ulfgisle, brorson till lagman Ljot i Härjedalen. Han är en storvuxen, gladlynt och energisk man, född 1055, med en bullrande röst och med en stor familj omkring sig. När han har tid för sina kyrkliga plikter är fader Ulfgisle en ivrig jägare och en god värd vid många jaktgästabud i prästgården. Hans tre yngsta döttrar sägs vara de vackraste flickorna i hela Bassenlandet, och Ulfgisle har hörts skämta om att han nog kan göra gott bruk av dem i omvändelsearbetet.

 

Fader Hildebert på Graneholm (DÖD)

Landherse Ask lät bygga en kyrka på Graneholm. Kyrkan är helgad åt Maria, Jesu moder, ett modernt påfund som Ask plockat med från sina resor utomlands. Här satt den franskfödde fader Hildebert som präst. Han dog nyligen (1115) i sjukdom. Kyrkan står numera utan präst och ätten ser efter att få en ny, men det kan dröja.

 

Fader Steingrim på Ulvhammar

Ulvhammar kyrka är en trolovningsgåva till kung Ragnvald från drottning Sigrid. Kyrkan stod klar på våren 1104 och där installerades den 34-årige norske fader Steingrim som församlingspräst. Fader Steingrim är son till Öystein Hjort på Grutseter, och det sägs att han mer eller mindre tvingades till kyrklig tjänst av sin far. Hur det än må vara med den saken, som präst är han i alla fall mycket duglig – en driftig karl som hanterar sin flock med bestämd hand och som ser de asatroende grannarna mer som förvillade barn än som något djävulens anhang. Förhoppningarna om att härjningarna från Öysteins krigare skulle upphöra när Hunaland fick en präst ur hans familj kommer emellertid fortfarande på skam. Utöver tjänsten som präst på Ulvhammar har fader Steingrim också ansvaret för att hålla mässa i det lilla kapellet i Bistra kungsgård en söndag i månaden.

 

Fader Eadred i Hola

Född 1075 och från Essex i England. Han kom på våren 1106 som nyvigd präst via Trondheim, där han verkar ha fått biskopliga förmaningar att driva på missionsarbetet i Hunaland. Han är en mycket nitisk missionär som inte förstår mycket om den hunaländska kulturen, så för att göra honom mera hemmastadd och mindre avog mot de asatroende har han fått en hunaländska till hustru – Alov Hugesdotter från Vitbäcken. Sedan bröllopet på hösten 1106 har fader Eadred dämpat sig något och dessutom lärt sig det nordiska språket på mycket kort tid. Fader Eadred är också präst i Berghems kapell.

 

Fader Johannes

Kung Ragnvalds hirdpräst och således inte knuten till någon kyrka. Johannes reser med kungen varthän kungen reser. Johannes är en avlägsen släkting till drottning Sigrid. Han besökte Hunaland jämte flera av drottningens andra fränder vid kristningsgillet för hennes och Ragnvalds dotter hösten 1107 och blev kvar här. Johannes tog över som hirdpräst efter Fader Randulvs bortgång 1107, som dödades av nidingar från följet Ulvfang. Född cirka 1080.

 

Broder Cónal (död 1097)

Den irländske munk som döpte Ragnvald Knaphövde och följde honom till Hunaland 1095. Broder Conal blev Ragnvald till god hjälp på många sätt; han kände till mycket även om världsliga ting och hjälpte till att införa åtskilliga nymodigheter (bl a kvarnen vid Tennsjö). Cónal blev en nära vän både till Ragnvald och hans farbroder Asbjörn. När Ragnvald valdes till kung fortsatte Conal att predika kristendomen för vem som ville höra på, men överens med kungen om att gå fram med lämpor och inte tvångskristna befolkningen. Andra iriska, skotska och engelska präster började också verka i landet vid den tiden. Redan 1097 blev emellertid både Conal och Asbjörn mördade av genstörtiga hedningar. Kung Ragnvalds första impuls var att sätta hårt mot hårt, men han beslutade att hedra den fridsamme munkens minne genom att fullborda hans gärning på det fredliga sätt han själv önskat.

 

Broder Jacobi den Rättfärdige

En munk hämtad från områderna söder om Danmark, som är lika from som orden i den heliga skriften. Så länge han inte inmundigat allt för mycket av nattvardsvinet. För när vinet väl flödat, kan Jacobi visa att det finns en karl även under hans kvinnoskrud till munkkåpa.

Jacobi överser Katedralsbygget i Ulvmosse, samt välsignade Vite Krists förkämpe som vann kamperna i Berghem år 1115.