Ödis

Vigulsängen i södra Hunaland (Foto: Hanna Olsson)

 

Ätteledare

Hulte från Vigulsängen

 

Andra ledande inom ätten

Hildeborg Ulfsdotter, Hildur Svensdotter, Ingeborg Hildursdotter

 

Vänätter

 

 

Ättegods

Ragnhall på Vigulsängen (tvist om Västanbäcken)

 

Viktiga blodsband

Gifte med Sköld, Rind, Tyge och Snok

 

Starka sidor

Hjälteätt, strateger, diplomater och lagkunniga

 

Svaga sidor

Lång tid att välja sida, blandar sig i andras konflikter

 

Typisk Ödis

Hedersamma, delad religion, lagkunniga, jordbrukare

 

Ättemedlemmar

Ca. 700 blodsmedlemmar, samt ca 7000 övriga på markerna

 

Resurser

Välfyllda visthusbodar, mycket likvida medel. Stort och gott jordbruk. Tillgång

till folk och tull. Ätten besitter Landhersetitel och hövdingaposter. Ätten besitter Hunalands största stenbrott (Högenås).

 

Huvudnäring

Jordbruk, boskap, lag.

 

Handelsvägar

Tillgång till många men bedriver ingen överdriven handel utrikes.

 

Import

Vissa lyxvaror, vapen, trä/virke

 

Export

Spannmål, kött, ylle

 

Krigsmakt

24 hirdkrigare i stående hird.

 

Religion

Blandat

 

Vänner

Rind, Snok, Sköld

 

Fiender

Gardarung och Bure