Ekehuvud

Foto: Hanna Olsson

 

Ätteledare

Björnvig Aldursson Ekehuvud

Andra ledande inom ätten

Vendela Aldursdotter av Ekehuvud, Sakine Aldursdotter av Ekehuvud, Joar Folkesson, Vidar Ekehuvud, Reidun Ekehuvud.

 

Vänätter

-

 

Ättegods

Folkehem, ätteledarens familjs gård beläget i området Torsvi. Valfrid som är Vendelas gård och Disvanger som är Solhilds gård, båda belägna i området Björkängen.

 

Viktiga blodsband

-Irja av Ekehuvud (syster till ätteledaren) och Sigurd, kungen av Tiveden.

-Sestrid av Ekehuvud och Hulte av Ödis (nuvarande ätteledaren), barn: 2 st. Upplöst på grund av politiska skäl, nu är det ett frilloförhållande.

-Hrepna av Ekehuvud och Gjord av Tyges, upplöst på grund av en dödförklaring av Gjord, som dock inte stämde.

-Alvdis av Ekehuvud och Kettil av Snok, barn: Alexander (Lill-Kettil). Upplöst av Hövding Njal.

 

Sedan finns det andra giftermål mellan de olika ätterna men de är inte av lika stor vikt som ovannämnda.

 

Starka sidor

Rättvis, gästfria, diplomatiska, förgreningar utomlands, fornsedare.

Svaga sidor

Traditionsbundna, envetna, temperamentsfulla.

Typisk Ekehuvud

Matriarkaliskt, bönder och handelsresande, gästfria, fornsedare.

Ättemedlemmar

Ca. 350 blodsmedlemmar, samt ca 2000 övriga på markerna

Resurser

Det mesta inom jordbruk och djurhantering, då markerna till stor del bördiga.

Medelstort fritt kapital från handel och tull som investeras i ombyggnationer av gårdar och deras försvar.

Mycket bundna tillgångar.

Tillgång till timmer och skog av god kvalité.

 

Huvudnäring

Jordbruk, handel och 1/5 av Snokheims tullintäkter.

Handelsvägar

De flesta, en hel del mot Miklagård via Gårdarike och Tartarlandet.

Import

En del lyxvaror så som kryddor, siden och vin annars mest vardagligare ting som pälsverk

 

Export

Spannmål, kött, ylle, linne och hampa.

 

Krigsmakt

6 ättekrigare i stående hird.

Religion

Fornsedare

Vänner

De flesta. Goda förbindelser med bland annat Ödis, Krok och Långe.

 

Fiender

-