Om ätten

Kort om Ekehuvud

Efter de fem stora hjälteätterna i Hunaland är Ekehuvud en av de större ätterna. Likväl är man en inflytelserik ätt och man donerade t ex en av sina större gårdar till kungariket när det bildades. Ekehuvud är en förhållandevis ung ätt, jämfört med hjälteätterna i landet, som började växa och föra väsen för bara några generationer sen. Från att ha varit en okänd liten bondesläkt i Berghemstrakten har Ekehuvud snabbt gått framåt och är idag en rik ätt med influenser och rikt kontaktnät, både inom landet och utanför dess gränser. Ekehuvud är en ätt som är gästfria och lätta att ha att göra med och de värdesätter rättvisa och diplomati. Ätten är en jämställd ätt med många framstående och färgstarka kvinnor, vilket folk genom åren har fått erfara och uppleva flera gånger om.

Ätten har haft en hel del framgång med en del politiskt lyckade giftermål genom åren, dessvärre har de även stött på motgångar vilket i sin tur har föranlett att en del av dessa giftermål nu är upplösta. Dock står de, som eken, stadigt rotade på sin plats i landets herarki och har fortfarande gott om inflyttande i vad som sägs och görs i Hunaland.

Ekehuvud är en hårt arbetande släkt med flera större och mindre landområden i Hunaland. Familjerna bor utspridd på större och mindre gårdar över nästan hela Hunaland och även utanför landets gränser. Gemensamt för ätten är att de alla ägnar sig mycket åt handel och hantverk utöver det gårdsarbetet som föreligger en stormannaätt.

Under en längre tid ägde ätten ett större hus i Berghem, detta hus fungerade som ättens mötesplast under de årliga kamperna. Detta hus såldes senare till Ödis runt 1113.

Ätten Ekehuvud är fornsedare och starka i sin övertygelse om att detta är den rätta tron, dock visar de all respekt för kristna så länge de visar dem samma respekt men det är även känt att de har tagit till våld för att försvara sin tro. Då ätten är fornsedare så ligger det självfallet flera större och mindre gudahov utspridda på deras ägor, det största ligger sedan en kort tid tillbaks uppe i området Björkeängen i Hunalands västra del. Ekehuvud är kända för att hålla stora blot och blotgillen vilket många hunalänningar mer än gärna gästa.

 

 

Hrepna och Sara Ekehuvud anno 1112 (Foto: Annica Strand)