Grane

Foto: Hanna Olsson

 

Ätteledare

Ask Turesson

 

Andra ledande inom ätten

Syskon till Ask

 

Vänätter

-

 

Ättegods

Graneholm

 

Viktiga blodsband

Knaphövde

 

Starka sidor

Bra jordbruk, landhersetitel, vän med kungen

 

Svaga sidor

Få till antal, dålig mark, kungagillet 1114

 

Typisk Grane

-

 

Ättemedlemmar

Ca. 50 blodsmedlemmar, samt ca 1000 övriga på markerna

 

Resurser

Graneholm är största gården i Hunaland efter Tångvalla kungsgård, men markerna

är inte så bördiga och man har mycket begränsat med resurser för att kunna mäta sig med större ätter. Dock får man in bra med silver pga. att Ask är landherse. Man har också stor tillgång till bra timmer.

 

Huvudnäring

Jordbruk

 

Handelsvägar

Begränsad handel

 

Import

Lite av varje

 

Export

Spannmål, timmer i vissa fall

 

Krigsmakt

12 krigare i stående hird

 

Religion

Kristna

 

Vänner

De flesta

 

Fiender

Horn i sidan till Krok efter kungagillet 1114