Om ätten

Kort om Grane

Graneholm är Hunalands största gård efter Tångvalla. Intill gården ligger byn med samma namn, elva gårdar stor och känd för sina välbyggda hus och sina feta boskap. Ask Turesson är en barndomsvän till kung Ragnvald vilket gör att Graneätten har ett starkt band till kungamakten, men den hänger nästan bokstavligt talat på att Ask och Kungen båda lever… Ätten är inte stor och har heller inget långt hjälteaktigt förlutet. Ask har samlat de sina på sina nuvarande marker och försöker bygga upp en stark ätt. Det är svårt då ätten saknar bra jordbruksmarker och andra inkomster. Det som gör att ätten kan utvecklas är att Ask sitter på en av de fem landhersetitlarna. Graneätten gjorde sig ett gott namn under svältåren då de försåg stora delar av Hunaland med billigt kött och säd, vilket är vad ätten i huvudsak livnär sig på. Sedan 1114 har en skugga fallit på Ask och Grane. Kungagillet (gillet för att fira att Kung Ragnvald kommit tillbaka från Svealänderna) som hölls på Graneholm slutade i katastrof då minst två dussin personer blev förgiftade och några dog, däribland från Rind, Snok och Ödis. Ingen har ännu anklagat Grane, men vem vet vad som kommer att hända…