Krok

Krok är kända för sitt silver (Foto: Hanna Olsson, Erik Hörnsten)

 

Ätteledare

Emvir av Krok (asatroende)

 

Andra ledande inom ätten

Aslak Fotbitare Bryntesson, Hasting Svensson, Eydis Sigrunsdotter

 

Vänätter

Flykthorn, Njoraätten, Jorvarsätten, och några till

 

Ättegods

Blia

 

Viktiga blodsband

Eydis gift sig med Gunnar Krappesson (Torvaldsätten) samt till Ödis

 

Starka sidor

Hjälteätt, lånar ut pengar, handelskontakter, örtkunniga, många trådar att dra i.

 

Svaga sidor

Betala tillbaka i tid, exentriska, gör affärer med allt och alla.

 

Typisk Krok

Lånar alltid ut pengar, fredliga, neutrala, giriga

 

Ättemedlemmar

Ca. 1800 blodsmedlemmar, samt ca 5000 övriga på markerna

 

Resurser

Stort och rikt jordbruk, ledande på handel i Hunaland, silvergruva och andra

gruvor. Överlag har Krok stora tillgångar på folk och silver och guld. Betydande

skuldindrivning och gentjänster.

 

Huvudnäring

Handel, gruvor och jordbruk

 

Handelsvägar

Alla

 

Import

Varor och rusdrycker från kontinenten, speciellt brittiska öarna och frankernas land.

 

Export

Det mesta, speciellt vapen, drycker, myrmalm, silver, smycken och örter

 

Krigsmakt

24 ättekrigare i stående hird samt permanent 12 stående ättekrigare vid silvergruvorna.

 

Religion

Delad

 

Vänner

Inga speciella

 

Fiender

Inga speciella