Om ätten

Kort om Krok

Holmger Krok Aslakson från Blia i norra Hunaland räknas till Hunalands främsta hjältar. Han stupade i Ranadal när Vemdalingar anföll Hunaland, där hans hög hålls i gott skick av ättlingar och blotande asatroende. Hans efterlevande har fått ättenamnet "Krok" och räknas till Hunalands fem hjälteätter. Tillnamnet "Krok" fick Holmger när hans vänsterhand ersatts av en krok efter att den bitits sönder under en björnjakt. Krokättens huvudgård Blia byggdes på platsen för den gamla gården som brann ned. Det påstås att man fortfarande kan hitta föremål från Holmgers tid under brandlagret.

 

Krokätten är vida utspridd över landet och in i Jämtland på större och mindre gårdar. Dock ligger den mesta av deras marker i norra Hunaland. Ätten Krok har idag de bästa fiskeplatserna längs Fångan. Inom Kroksätten finns det gott om fina gårdar där allt från korn och äpple odlas till boskapsskötsel med kor och får. Men Kroksätten är främst kända för sin handel, bland annat med öl, mjöd och vin både egenbryggt och importerat. Genom sina kontakter kan ätten handla med vin, mjöd och frankiskt och brittiskt öl, vilket gör att det mesta av det drickbara som förs in i Hunaland kommer genom Krokättens händer. Ätten lånar gärna ut kapital till utomstående, men flera har genom åren fastnat i skuldfällan. Några familjer och mindre ätter har då tvingats att bli ”vänätter” till Krok som betalning för skulden.

 

Tron delar Kroksätten, men flertalet är asatroende. Kristna och gammaltroende fränder bevistar varandras bröllop, vattenösningar och begravningar, men inte alla är överens. Ranghild Alfivasdotters morbror, Sten Brynteson Krok, har kastat ut dem av sina barn som låtit döpa sig. Han har inte formellt förskjutit dem, men han har gjort mycket tydligt att de inte längre är välkomna. Både gammaltroende och kristna tycker det är att gå för långt. Den första Krok som lät döpa sig var Solfrid Sjursdotter från Skrekka vid jämtlandsgränsen öster om Sorkmon. Hon föddes för omkring 100 år sedan. När kung Ragnvald kungjorde att han bara ville ha döpt folk i sin tjänst lämnade de två hirdhersarna Gaud Asbjörnsson Krok och Signe Svensdotter Krok sina platser hellre än att byta gudar. Andra krokättade stannade dock kvar och lät döpa sig.

Även om ätten för det mesta är omtyckt i landet tycker flera av hunalänningarna tycker dock att ätten Krok är för excentrisk. Krok är inte som alla andra. Det går rykten om konstiga seder och vanor. Allt från galenskap och inavel till örtrökare och fredsivrare.

 

 

Torkel och Disa av Krok anno 1114 (Foto: Sara Johansson)