Rind

Foto: Hanna Olsson

 

Ätteledare

Olof Elfridsson (med Östen Björnsson som rättare)

 

Andra ledande inom ätten

Östen Björnsson, Dubbel-Toke Vidarsson, Flose Heidrunsson, Ottar Sunesson av

Grimätten

 

Vänätter

Sorkätten

 

Ättegods

Yngheden

 

Viktiga blodsband

Gifte med Ödis, Långe och Grim samt släktskap med Bure

 

Starka sidor

Hjälteätt, krigiska, strategiska.

 

Svaga sidor

Splittrad i två stora fraktioner samt att Buresläktingar brutit sig ur för några år sedan.

 

Typisk Rindare

Krigare, jakt, tull, skryter ej med rikedom.

 

Ättemedlemmar

Ca. 450 blodsmedlemmar, samt ca 3000 övriga på markerna

 

Resurser

Mycket bundet kapital, många tullrättigheter, dåligt med jordbruk, stora jakt och

fiskemöjligheter. Marker vid de tre största vattendragen. Bergig och skogsbeklädda marker. Ätten besitter Landhersetitel och hövdingaposter.

 

Huvudnäring

Tillverkning (smide m.m.) tull, jakt och fiske, handel och jordbruk

 

Handelsvägar

De flesta, speciellt in till Norge.

 

Import

Betydande spannmålsimport och vissa lyxvaror så som vin.

 

Export

Smidesvaror, grovsmide, pälsar, vapen, fisk och kött.

 

Krigsmakt

36 hirdkrigare i stående hird + 12 till 24 norska hirdkrigare från Grim

 

Religion

Ledarskiktet är döpt men ätten tillåter asatroende.

 

Vänner

Ödis, Snok, Gardarung

 

Fiender

Krok, Bure