Sköld

Foto: Hanna Olsson

Ätteledare

Ragne Oddrimsson

 

Andra ledande inom ätten

Vaino Oddrimsdotter, Ragne Oddrimsson, Kolgrim Ragnarsson, Egil Rolfsson, Grip Torbjörnsson

 

Vänätter

Långe & Helga-ätten

 

Ättegods

Basseberg

 

Övriga kända gårdar

Trångtun, en större gård där det endast bor fornsedars. Stortind. Ättehus vid Tångvalla för de tillresta eller de som tjänstgör vid hovet samt Storröse.

 

Viktiga blodsband

Krok, Knaphövde, Grim, Långe

 

Starka sidor

Hjälteätt, stark hird, håller sitt ord, bra relationer med Norge

 

Svaga sidor

Skrytsamma, för mycket krigare, saknas folk till gårdsbruk

 

Typisk Sköld

Krigiska, stolta, rika, äventyrslystna

 

Ättemedlemmar

Ca. 600 blodsmedlemmar, samt ca 4500 övriga på markerna

 

Resurser

Man har relativt sett begränsat med resurser gällande spannmål och liknande produkter. Dock fyller Långe deras visthusbodar. Man har stor tillgång på silver och guld men kapitalet är delvis bundet. Vidare har man stor tillgång på folk för arbete eller krigstjänst. Man besitter flera viktiga poster gällande landets styre (Drotning, landherse, hövdingar m.m.) Vid Bassen är fisket gott. Man handlar en hel del med vapen och motsvarande produkter samt har flera tullrättigheter.

Sköld har några större handelsstationer vid följande platser:

Tensjö, Basseberg, Sigtuna, Skara, Uppåkra, Åland och Borre

Ryktet säger att de arbetar på att etablera sig längre mot Rusernas rike.

 

Efter tegn Ulvs tal om brytare kontra trälar har vissa inom ätten Sköld provat Ulvs tankar för att se om de positiva effekterna uppstår eller inte. Detta till trots att de röstade för träldom i Hunaland.

 

På senare tid har Sköld aktivt sökt brytare för deras mark, vilket har möjliggjort ett mindre beroende gällande import av framförallt säd och kött.

 

I kampen om vilken ätt som skall få biskopstiteln har Sköld inte tagit formell ställning. Dock har den fornsedarstyrda grenen i Sköld påbörjat ett tempelbygge i sten, då man dragit lärdom från Uppsala, för att hedra sina gudar. Det ryktas att fader Tor av ätten Krok var den som fick igång detta bygge.

 

Huvudnäring

Administration, handel och jordbruk

 

Handelsvägar

Tillgång till många men mest via Norge och söder ut mot Sveariket

 

Import

Spannmål, kött, lyxvaror, järnmalm, vapen

 

Export

Vapen, tjänster, krigare

 

Krigsmakt

84 hirdkrigare i stående hird.

 

Religion

Övervägande Vite Krist. Finns dock en stark skara fornsedare i ätten.

 

Vänner

Långe, norska ätter, Knaphövde, Krok och Helgaätten

 

Fiender

Inga uttalade

 

Allianser

Knaphövde, Långe, Helga, Danerna, Krok