Om ätten

Kort om Sköld

Sköldsätten är en av Hunalands äldsta ätter och räknar sin härkomst från Bergfast Ottarson och Ranghild forsa. Ätten har alltid haft en framträdande roll och sedan Estrid Varghand Hoddleifsdotter Skölds dagar har Hunaland, och Resedal i synnerhet, litat till Sköldsätten att leda traktens försvar. Estrid var en av Hunalands mest mytiska hjältar. Somliga påstår att hon aldrig existerat, men Sköldsätten hävdar att hon visserligen inte är ättens anmoder men att hon absolut funnits och bidragit till ättens nuvarande storhet. Estrid Varghand efterträdde sin far som hövding över Resedal. Ättenamnet Sköld användes redan av Estrid själv, som spårat sin härkomst till Bergsköld, son till Bergfast och Ranghild forsa. Estrids begåvning var främst militärt geni, men även i färdighet med vapen. Hon ledde sina styrkor med framgång mot inkräktande trönder och jämtar. Hon ledde även härjningståg i Norge, Jämtland och lappmarkerna. Estrid Varghand ledde även de Hunaländska styrkora när Vemdalingar anföll. Hon var tillsammans med fem andra den sista att stupa. Namnet Varghand sägs komma

av att hon haft förmågan att tämja vargar. En trovärdigare förklaring är att hon fått handen sönderbiten av en varg. Sköldsätten är inte eniga om den rätta förklaringen.

 

 

Ätten har mycket fina marker, inte minst kring Hunalands största sjö Bassen. På deras marker odlas säd och grönsaker och mycket fin ull och kött kommer från deras många och stora fårhjordar. Men det som verkligen gjort Sköldsätten kända är deras många och skickliga krigare, inte minst Vaino Oddgrimsdotter. Vaino har alltid varit en av ättens mest framträdande gestalter. Hon ställde upp i Hunalands kungaval, och när Knaphövdeättens Ragnvald valdes till kung tog Vaino platsen som Hunalands krigshövding. Hon efterträdde sin far som ätteöverhuvud, men lämnade uppdraget till sin bror Ragne när hon blev krigshövding. På senare år har ett problem börjat bli allt tydligare för Sköldsätten. Då många unga döttrar och söner väljer att ta krigartjänst istället för att ta hand om fädernas gårdar så är det många som dör unga och barnlösa. Fler och fler av ättens fina gårdar står tomma eller tas sakta över av tjänstefolk eller andra ätter. Ätten Långe har på så vis kommit upp och blivit vänätt till Sköld. Långe brukar flera gårdar m.m. för Skölds räkning.

 

 

Ätten har lyckats med flera politiskt viktiga giftermål, däribland Aslög Rolfsdotter (Kungens mor) och Geirlaug Rolfsdotter (ingift i norska Grimätten) samt Ragne Oddgrimsson (gift med ena kungen i Norges moster)