Snok

Snoks hemtrakter, Sumprakan, är känd för sin blötmark (Foto: Hanna Olsson)

 

Ätteledare

Njal Thorgeirsson

 

Andra ledande inom ätten

Kettil Thorgeirson, Ingvald och Arnfinn Ulvarsson

 

Vänätter

Helgaätten, Några mindre i Härjedalen.

 

Ättegods

Ulvmosse

 

Viktiga blodsband

Gifte med Ödis, Tyge, Ekehuvud

 

Starka sidor

Håller sitt ord, bygger katedral, expansiva

 

Svaga sidor

Typisk syndabock, vete-embargot

 

Typisk Snok

Patriarkala, aggressiva, gästfria.

 

Ättemedlemmar

Ca. 30 blodsmedlemmar, samt ca 1000 övriga på markerna

 

Resurser

Nästintill inget jordbruk, mycket liten djurhållning. Dock har man medelmåttiga till

bra marker i Härjedalen där man odlar fint vete. I Hunaland har man två tullstationer (delar den ena med andra ätter) som ger stora inkomster i varor och silver. Man bedriver också betydande handel. Man är i stort beroende av spannmålsimport och mycket av kapitalet är bundet i gårdar och utrustning.

 

Huvudnäring

Tull, handel, plunder

 

Handelsvägar

Härjedalen och Norge

 

Import

Allt, men främst spannmål och krigsmaterial

 

Export

Slavar, diverse plundringsföremål, vete

 

Krigsmakt

6 ättekrigare i stående hird. Ryktas om många fler.

 

Religion

Främst asatroende med döpt ledarskikt.

 

Vänner

Ödis, Bure, Rind, Grim

 

Fiender

I konflikt med många