Torvalds

Torvalds

 

Torvaldsätten var en relativt rik bondeätt som livnärde sig främst på boskapsskötsel i trakterna kring Koll på sydöstra gränstrakten av Hunaland. Ätten härstammar från Torvald den Mörke och har bott på dessa marker sedan hans tid. Hövding Hravn Krappe var känd som en bufflig och skrytsam man som inte hade så mycket till övers för Kung Ragnvald. Hravn hamnade dock i fejd med Gardarung 1114 och efter Gardarungs framfart så har kungen sträckt ut handen till Torvalds om att i fred återgå till sina marker.

Efter Burekriget (som var en fortsättning på Gardarungs fejdkrig med Torvalds) så delades Torvaldsättens marker upp bland flera hjälteätter. En ny ätt från Jämtland, Loge, fick dock en del av markerna och bebor nu flera av Torvaldsättens gårdar m.m.

Vårtinget 1116 uppmanades återigen ätten att återvända till Hunaland och sina forna marker och 1117 finns ett fåtal ur ätten i Hunaland. Deras framtid verkar säker för nu.