Tyge

Tygesätten är känd för sin jakt (Foto: Hanna Olsson)

 

Ätteledare

Tyge Raundisson

 

Andra ledande inom ätten

Ulf Tygesson, Warga Björnsdotter, Taniz Ögdasson

 

Vänätter

-

 

Ättegods

Svartbotten

 

Viktiga blodsband

Snok, Ödis, Ekehuvud och norska band

 

Starka sidor

Goda relationer med kungen och flera andra ätter

 

Svaga sidor

Nidingar i sina led, många negativa rykten, intern maktkamp

 

Typisk Tyge

Jakt, krig, lag

 

Ättemedlemmar

Ca. 75 blodsmedlemmar, samt ca 1000 övriga på markerna

 

Resurser

Små men varierande jordbruksmarker. Tillgång till Gormströmmen. Tyge själv är

landherse vilket ger silver i kistorna. Har en del kapital undanstoppat men mycket går åt till krigare och hushåll m.m.

 

Huvudnäring

Jakt, administration, viss handel

 

Handelsvägar

Inga speciella, men saknar en del viktiga

 

Import

Lite av varje

 

Export

Lite av varje

 

Krigsmakt

12 krigare i stående hird.

 

Religion

Blandat

 

Vänner

De flesta

 

Fiender

-