Om ätten

Kort om Tyge

Tygeätten hör inte till de äldsta eller mäktigaste i Hunaland, men Tyge själv är mycket rik och var gift med en kvinna från en inflytelserik norsk familj. Ätten är ofta läs och skrivkunniga samt lärda på lag. Dessutom har Tyge ordnat kloka giften åt fyra av sina fem barn och har nu kvar en ogift son i övre tonåren som gör krigartjänst hos herse Ask på Graneholm. Man kan nog tänka sig att Tygesätten kommer att öka i makt och inflytande i kommande släktled. Tyge har lyckats uppnå hersestatus genom sin duglighet som krigare och som lagkunnig. Tygeättens marker sträcker sig ända till Berghems utkanter, och under den tid som Berghem saknat egen lagman har Landherse Tyge ansvarat för byns lagting.

 

 

Tygesätten anno 1113. Över: Tyra, Ginna, Taniz, Warja, Marius, Ragve. Under: Vigg, Halte

(Foto: Hanna Olsson)