Förväntningar

Förväntningar

 

Förväntningar på deltagare:

Arrangörerna av KIR förutsätter att:

 

Deltagarna läser och accepterar reglerna för lajvet

Ställer man som deltagare inte upp på de villkor som gäller för lajvet rekommenderar vi att söka upp ett annat lajv att åka på, då regelbrott bryter den vision och illusion vi vill skapa på KIR.

 

Deltagarna läser och sätter sig in i nödvändig fiktion

För att kunna spela en roll på KIR krävs det att du som deltagare sätter dig in i relevant fiktion som kan röra din roll, annars blir det svårt att upprätthålla den illusion vi vill skapa.

 

Deltagarna kommer med förslag på intriger

Har du en bra idé, tveka inte att kontakta arrangörerna om att få genomföra den. Det blir roligare och enklare för alla. Mycket av intriger och händelser på KIR är det deltagarna som skapar och på så sätt utvecklar lajvet.

 

Deltagaren spelar sin roll och spelar på intriger

För att lajvet skall få fart samt bli trovärdigt, krävs det att deltagarna spelar sin roll och på sina intriger. Tänk på att just din intrig påverkar andra spelare och att din roll upprätthåller illusionen vi vill skapa.

 

Deltagaren är medveten om vad ens roll innebär för typ av spel

Vill du spela träl, ätteledare, krukmakare, lågättad, högättad, slusk, krigare osv. krävs det att du är förberedd på vad det inlajv kan innebära för dig som verklig person och spelare. Du kommer att försätta dig/bli försatt i vissa situationer, vilket innebär att det är bra att vara förberedd.

 

Deltagarna stöttar varandra i spelet

Spela upp varandras roller. Låt den häftiga krigaren bli häftig. Låt ätteledaren vara ätteledare, låt slusken vara en slusk. Alltså, behandla rollerna så som de gestaltar sig, utifrån hur din roll är och reagerar. Skapa spelöppningar för varandra.

 

Deltagarna sköter offlajvkontakt på ett diskret vis.

Om man behöver lämna sin roll och prata off, förväntas det att deltagarna sköter det snyggt, dvs. man går undan och låter bli att skylta med det hela. Att vara offlajv inför andra deltagare bryter illusionen på ett mycket grovt vis.

 

Förväntningar på arrangörer:

Som deltagare kan du förvänta dig att arrangörerna kommer att:

 

Tillhandahålla tydliga regler för lajvet

Deltagarna skall lätt kunna hitta vilka regler som gäller för lajvet.

 

Tillhandahålla fiktion

Arrangörerna skapar och utvecklar den värld som lajvet utspelar sig i, som också skall vara tillgänglig för deltagarna att lätt kunna läsa och hitta.

 

Tillhandahålla intriger och händelser för lajvet

Utan intriger blir lajvet ganska händelselöst. Det är arrangörernas uppgift att skapa vissa händelser, samla in och sammanställa deltagares intriger och planer, samt kommunicera ut dessa till deltagarna.

 

Fixar mat och dass samt delvis även boende

På KIR ingår bl.a. mat i anmälningsavgiften. Arrangörena ser till att alla får ordentlig frukost och middag. När det gäller boende kan detta ske antingen i hus eller i tält. Husplatser fördelas efter tillgång och husägare måste anmäla att de ska bo i sina hus innan sista anmälningsdatum. Sover du i annat än hus kommer du få ta med eget tält eller motsvarande.

 

Förväntningar på lajvet

Som deltagare kan du förvänta dig vissa saker gällande vad som kommer att spelas upp på KIR. Det kan t.ex. vara roliga, jobbiga, hotfulla, kärleksfulla, glada, äckliga eller våldsamma scener. Som deltagare kan jag bl.a. förvänta mig att:

 

Det spelas på motsättningar mellan olika religioner

Vissa roller tål t.ex. inte att en annan religion existerar eller avskyr andra roller som ”tror fel”.

 

Det spelas på grov social orättvisa

Vissa har det bra, andra inte och det är naturligt för många. Vissa ser ner på fattiga. Folk som är mäktigare och eller har mer heder står över annat folk.

 

Det spelas på motsättningar mellan olika folkgrupper och ätter

Alla personer kommer inte överens och enligt Hunalands lag är folk olika värda beroende på härkomst och familjetillhörighet

 

Det förekommer våld

Slagsmål, vapenkamp, hot, överfall, gruff och knuff m.m.

 

Det råder feststämning

Folk tjoar och gapar, sjunger med och dansar in på sena natten.

 

 

Disa av Krok (Foto: Hanna Olsson)