Uppdatering sep -14

Uppdateringar september 2014

 

Angående arrangörernas deltagande i den senaste debatten på Facebook:

Vi har aktivt undvikit att lägga oss i eftersom vi dels har mycket med det kommande gillet att diskutera/reda ut och dels eftersom det är viktigt att se vad ni tycker - iaktta, lyssna och sedan sätta oss och diskutera gemensamt och efter det gå ut med besked och svar på era frågor. Detta som en enad grupp - allt för att agera genomtänkt i en viktig fråga. Vi kommer fortsätta använda denna metodik så har ni aktiva frågor till oss som arrangörer uppskattar vi att ni mailar oss. Dock är ni givetvis alltid fria att diskutera.

 

Angående debattklimatet på vårt Facebook-forum:

Vi förstår att ämnet engagerar men vi uppskattar att ALLA håller en saklig och ödmjuk ton samt håller er till ämnet. Vårt forum är första hand till för de som åker på eller har för avsikt att åka på lajv i kampanjen - Observera att alla är välkomna. På vårt forum vill vi diskutera KIR. Vill ni diskutera lajvfenomen i allmänhet - flytta gärna trådar till andra forum.

Slutligen: Visa respekt inför att människor tycker olika. Var ödmjuka och visa medmänsklighet inför varandra. Och tänk igenom inlägget innan du publicerar. (Betänk hur folk kommer uppfatta det du skriver - kan du stå för detta osv.)

 

Angående oss arrangörer, KIR och jämställdhet:

1. Tänk på att vi som arrangörer med vår vision bara drivit kampanjen sedan vintern 2013/2014. Vad som gjorts och sagts tidigare är knepigt för oss att försvara och uttala oss exakt om. Kir är en långvarig kampanj med gedigen historia och väletablerade karaktärer - något som är delvis unikt och som vi är stolta över! Men lajvet är också i ständig utveckling så vi uppskattar om ni skiljer på, och är tydliga med då och nu.

2. Oavsett om ni varit med på KIR-lajv tidigare eller inte, är ni välkomna här att diskutera. Men om ni inte varit med på några år eller inte har något intresse att någonsin åka är det viktigt att lyssna och respektera de som aktivt deltar och som har konkreta och uppdaterade erfarenheter. Återigen, med det sagt har alla fortfarande rätt att uttala sig. Vi uppmuntrar dock alla att komma och delta och skaffa egna erfarenheter.

 

Anggående frågan om titeln kung och drottning:

Värt att tänka på är att Hunaand är ett fiktivt land. I Hunaland är dessa titlar lika mycket värda och den ena har inte mer makt än den andra. Dock är det bara en av dem som kan vara den styrande regenten. Detta avgörs genom röstning (precis som sker just nu i kampanjen). Således väljer vi ny regent - den som vinner får makten och är det en kvinna blir det en drottning, blir det en man blir det en kung. Hunalänningar lägger inga könsrelaterade värderingar i dessa titlar. Gör man detta ska detta anses som avvikande och spelas på därefter.

 

Angående jämställdhet och historisk eftersträvan:

“Vi vill ha kakan OCH äta den”

KIR är ett vikingainspirerat by- och blankvapenlajv. Så ja - det är ett historiskt lajv i det avseendet men Hunaland är också ett fiktivt land i en historisk omvärld. Detta innebär att länderna utanför Hunaland eftersträvar 1100-tal medan Hunaland är skapat av arrangörerna och där gäller således deras vision. Vi ser inte nödvändigtvis en oöverkomlig motsättning till ett jämställt Hunaland och en inspiration av Vikingatid/tidig medeltid.

 

Angående frågan om manliga och kvinnliga kläder:

KIR eftersträvar alltid vikingatid/tidig medeltid och vi är stolta över hur våra deltagare sköter detta. Men vill kvinnor ha traditionella manskläder och män ha traditionella kvinnokläder är det upp till dem. Vi ser heller inte att detta nödvändigtvis är en motsättning till historisk eftersträvan när det gäller kläder. Överensstämmer dina kläder med historisk vikingatid/tidig medeltid - bra då är du välkommen. Vilka kläder du som man/kvinna väljer att använda är faktiskt upp till dig. Vi kommer varken hindra eller uppmuntra folk till en manlig/kvinnlig klädsel.

I Hunaland har det blivit vanligare att män har “manskläder” och kvinnor har “kvinnokläder”. (Detta enbart med utgångspunkt ifrån hur våra deltagare hittills har gjort). Väljer rollen att avvika från detta kan denne ha flera anledningar, t.ex. beroende på ens yrke, personlig smak eller vad som känns bekvämt eller är praktiskt/lämpligt för stunden. Dock behöver man absolut inte ha en anledning - Hunaland är jämställt.

Känner du dig offlajv personligen kränkt/nedtryckt på grund av din klädsel (eller annan könsrelaterad osmidighet) uppmuntrar vi er att ta personen som uttrycker detta åt sidan och påtala detta direkt där och då eftersom det är då vi kan påverka varandra. Betänk dock att personer kanske inte alltid kränker er på grund av kön eller klädsel utan på grund av inlajvstatus/yrke/rykte/fiendeskap/oro etc. Förtydliga gärna varför du är negativ/nedlåtande emot en annan karaktär om du är osäker på hur det ska uppfattas av motparten.