Kyrkans folk

Kyrkans folk

 

Präster, Munkar & Nunnor

Hunaländska präster är få till antalet, de flesta i tjänst hos ätter såsom Grane, Rind, Sköld och Knaphövde. Nästan alla präster kommer från utlandet. Det är ont om präster och det finns långt ifrån en präst i varje by. Dom är inflytelserika personer som har makt över folks själar och ofta förkunnar propaganda, inte enbart i kristendomens intresse, men även på t.ex. Norges vägnar, samt de ätter och herremän som huserar dem. Detta har gjort att många Hunalänningar har ett tveeggat förhållande med präster. Dels är de språkrör åt Vite Krist och dels är dem politiska figurer med egna intressen. Kan verkligen allt som gynnar en präst vara Jesus vilja?

Munkar och nunnor är ännu ovanligare än präster, då det bara finns ett enda kloster i Hunaland och det är rest utav ätten Långe. Visserligen är ett andra kloster på väg, men det är långt ifrån färdigt. I hunaländsk tradition så lever munkar och nunnor sida vid sida här, dock i separata avdelningar. Dock har det kommit förslag från ätten Sköld om att skilja på männen och kvinnorna i olika kloster, precis som på kontinenten. Dessa munkar och nunnor är nästan uteslutande från ätterna Grane, Knaphövde och Sköld.

 

Kvinnor

Kvinnor i Hunaland har inga restriktioner på befattning eller förtroendeuppdrag. Detta ligger i stark konflikt med den utländska kristendomen och är en av många anledningar till varför Hunaland ännu inte fullt ut kristnats. Många Hunaländska kvinnor har ställt frågan varför de inte tillåts vara präster, utan endast kan tjäna Vite Krist i kloster. Det finns de kvinnor som accepterat denna världsordning som Guds vilja, men många hunaländska kvinnor hyser avsmak för tanken att de inte skulle kunna vara lika goda präster som en man.

 

Viktiga personer för kyrkan

Utöver de personer som nämns i texten nedan, finns det ett antal kyrkliga personer till i Hunaland. Dessa är ofta knutna till ”privata” kapell i någon ätt eller hird samt till klostret på Långes marker.

 

Biskopen i Trondheim

Biskopen har ett blandat intresse för Hunaland. Politiken i Tröndelag runt kungar och mäktiga ätter och kyrkans inflytande har det mesta av hans fokus, men ända sedan ryktena om Boers Klack nått hans öron har intresset för Hunaland ökat. Frågan är om det lilla kungadömet på andra sidan fjällen kan bli viktigare än kyrkans inflytande i Norge.

 

Fader Sten i Tångvalla

Ledare av Hunalands ”första kyrka” som ligger i Tångvalla och är en av de första infödda hunalänningar som prästvigts. Han växte upp som hedning, men omvändes till kristendomen av broder Cónal, den iriske missionär som den blivande kung Ragnvald fört med till Hunaland, och blev hängivet troende. Snart begav sig Sten till Trondheim och gick där i lära till präst. Sten blev kvar i Trondheim till ca 1107, då biskop Adalbrikt bad honom följa med domina Yrsa tillbaka till Hunaland och vara till hjälp med grundandet av det nya kloster som planerades. Fader Sten uppträder lugnt, sansat och återhållsamt.

 

Fader Tor av Krokätten

Fader Tor är en ödmjuk man av Krok-ätten som ofta gästar Berghem.

 

Broder Jacobi den Rättfärdige

En munk hämtad från områderna söder om Danmark, som är lika from som orden i den heliga skriften. Så länge han inte inmundigat allt för mycket av nattvardsvinet. För när vinet väl flödat, kan Jacobi visa att det finns en karl även under hans kvinnoskrud till munkkåpa.

Jacobi överser Katedralsbygget i Ulvmosse, samt välsignade Vite Krists förkämpe som vann kamperna i Berghem år 1115.

 

Kyrkans hierarki:

1. Påven – Ledare för hela den kristna kyrkan. (Just nu sitter Paschalis II)

 

2. Kardinaler – Kräver ingen vigning (så som präst och biskop m.m.) utan är en hederstitel och kardinalerna utser nästa påve, om man fått rösträtt (ålder m.m.)

 

3. Ärkebiskopar – Leder en kyrkoprovins, kan även vara Primas (högst av alla/den fräsmta)

 

4. Biskopar – leder ett stift i en kyrkoporovins, eller biträdande (suffraganbiskop) som stöttar styrande biskop i ett stift.

 

5. Präster – Ledare av församling i ett stift eller stöttar annan präst som leder en församling. Prästen är ”grovarbetaren” och leder det dagliga arbetet i sin kyrka och församling.

 

Vidare finns det en rad andra titlar och tjänster inom kyrkan bl.a. administrativa. T.ex. har en stiftsbiskop alltid en stab/kansli till sitt förfogande

Diakoner/Diakonissa – Hjälpreda med speciellt ansvar för praktiska saker. T,ex, ekonomi.

Abbedissa och abbott – Leder ett kloster och lyder under biskopen i det stift som klostret ligger i.

Munkar och nunnor – Verksamma i ett kloster eller utanför, då ofta i funktion som präst.