Gardarung

Foto: Hanna Olsson

 

Ätteledare

Ragnvald Ingvoldsson

 

Andra ledande inom ätten

Ingvar Ingvoldsson

 

Vänätter

-

 

Ättegods

Koll

 

Viktiga blodsband

Ekehuvud

 

Starka sidor

Bra kontakter med hyrsvärd m.m., mäktiga allianser (t.ex. Rind, Ödis och Grim)

 

Svaga sidor

Få till antalet, nya, saknar resurser

 

Typisk Gardarung

Rakt på sak, krigisk, brutal

 

Ättemedlemmar

Ca. 24 familjemedlemmar, samt ca 500 övriga på markerna (flera döda och

bortjagade)

 

Resurser

I princip inga. De nyligen erövreade markerna från ätten Torvalds är mestadels

brända, förstörda och plundrade samt saknar gårdsfolk. Gardarung delar dock ut

mark och gård till folk som slåss för dem. Krigsfolket sväljer enorma resurser vilket

Gardarung inte har råd att betala… Dock betalar Gardarung sina krigare i plunder,

när det finns… Gardarung är vänätt till Ödis.

 

Huvudnäring

Boskap, boskapsstöld och viss handel.

 

Handelsvägar

Via Jämtland och Gårdarike.

 

Import

Lite av varje

 

Export

Kött och boskap

 

Krigsmakt

En handfull livvakter och det ryktas att Gardarung just nu besitter en här större än

kungen som väntar på bättre tider.

 

Religion

Asatroende

 

Vänner

Rind, Ödis och Grim samt Ekehuvud

 

Fiender

Torvalds