Aktuellt, in-lajvAktuellt, in-lajv

Här uppdaterar vi viktiga händelser i korta drag som sker under året. Tanken är att alla som är intresserad av att föra spel framåt mellan lajven skall kunna påverka händelser. Vi uppmanar Er att regelbundet skicka in texter till intriger@kampeniringen.se om hur du, din grupp eller din ätt agerar under året och eventuellt reagerar på det som skrivs här.

OBS! Information som postas här är sådant som är allmänt känt i Hunaland. Men kom ihåg att allt inte nödvändigtvis är sant bara för att det t.ex. är ett rykte. Spela på dessa rykten och gör det under lajven, inte innan.


Gamla/tidigare inlajv-händelser/stämningstexter? Se Arkiv In-lajv i menyn.

Mest aktuellt överst!


2020

2019

2018