Aktuellt, off-lajv

Aktuellt, off-lajv

Här uppdaterar vi viktiga offlajv-nyheter som berör kampenjen och sommarlajvet. Vi kommunicerar regelbundet via vår Facebooksida och Facebookgrupp.


För rykten och inlajvnyheter, se Aktuellt, inlajv


Juli 2018

Här hittar du Kampen i ringens praktiska utskick inför Kampen i ringen 2018 - syskonens kamp: (Dessa ska du som deltagare även få via e-post).

Praktisk information

Rykten

Spelutskick

Viktig information gällande brandrisken och eldstäder under lajvetAugusti 2017

"Vinden pinade i knutarna på det stora långhuset i Tångvalla.

Utanför stod mängder med resta stånd, då krämare tog var tillfälle i akt och nu när snudd på var ätt befann sig i Tångvalla så var handeln god. Speciellt med tanke på kommande tider var vapen, mat och andra råvaror mycket eftertraktade."


Ätteledarna ur de större ätterna är kallade till Tångvalla, och med tanke på läget i Hunaland så kommer -alla- utpekade ätteledare dyka upp. Ta tillfället i akt och var med och påverka vad era ätteledare säger och gör! LÄS MER HÄR


Vi behöver er feedback gällande vad ni anser att era ätteledare säger och gör på det stora Ättemötet senast lör den 2 sep, annars kommer intriggruppen styra det själva.


Mars 2017

Nu när våren är här är det också dags att sätta igång med intrigarbetet på riktigt. Liksom tidigare går det att ha Skypemöten med intrigarrangör och har du eller din grupp några idéer kring intriger tar vi gärna emot det. Om det är så att det är något som du inte har fått återkoppling på, hör av dig så löser vi det. Intriggruppen kommer ha möte cirka en gång i veckan och nästa möte är torsdagen den 30:e mars.


Vi hoppas kunna få igång det nya handelssystemet till sommaren och för att det ska bli så bra och roligt som möjligt behöver vi få lite information från er. Dels behöver vi veta vilken eller vilka roller som primärt är involverade från er ätt och sedan har ni också möjlighet att skicka in önskemål gällande vilka varor och resurser er ätt handlar med. Eftersom vi behöver ha lite spridning mellan ätterna för att systemet ska fungera kan vi inte garantera att alla önskemål kan uppfyllas, men vi ska göra vårt bästa. Den här informationen behöver vi ha senast den 6:e april.


Vi tar gärna också emot information kring hur ni ser på er ätteledare i de fall denne är en NPC:a (Non Playing Character) och ifall ni spelat kring denne på något särskilt sätt. Detta för att se så att arrangörsgruppens syn stämmer överens med deltagarnas för att undvika krockar. Skulle det vara några frågetecken kring det ni skickar in kommer vi kontakta er och reda ut detta. Även denna information vill vi ha senast den 6:e april.


Slutligen är det också dags för vårting och inlajv äger detta rum i mitten av maj på Skölds marker. Om det är något du eller din ätt tycker borde tas upp på detta, skicka in till intrigmailen. Även om texten om vårtinget inte kommer komma ut förrän i maj får ni gärna skicka in idéer redan nu så att det finns möjlighet till diskussion.

Skicka informationen till: intriger@kampeniringen.se


Slutligen. Dags att anmäla sig till sommarlovet 2017, kika gärna på våra sökta roller och här finns all info du behöver för att kunna anmäla dig.


Februari 2017

Regelförtydligande - vapen på värdhuset

Frågan om vapen på värdshus hörs ofta innan, under och efter Kamperna i Ringen. Frågan är om “säkerheten” går före “spel-blockering” på ett lajv med blankvapen, där alkohol ingår.


Det pratas om att det är av säkerhetsskäl som vapen inte får bäras inne på värdshuset. För att tydliggöra, här pratar vi inte om spjut och danyxor, utan här har det även diskuterats vikingatida sax i bältet eller kanske en yxa eller svärd.

Kampen i Ringen är ett blankvapen-lajv och det finns alkohol, så vi förstår varför tanken om säkerhet dyker upp.

Dock är det aldrig någon som har invändningar mot de vassa knivarna som sitter i våra bälten, unga som gamla, påverkade av alkohol eller inte. Dessa används av många, regelbundet, och dessa är inte bluntade.

Ungefär nu blir argumentationen motsägelsefull och “logiken” i säkerhetsdiskussionen faller, dock finns det en helt annan aspekt av det hela.

Aspekten att vapen är i vägen inne på värdshuset, att det kan “störa” och ge blåmärken på folk och på serveringspersonal eftersom yxskaft och svärd sticker ut i gången.

Dock så har vi pratat med serveringspersonal som tjänstgör kvällen, eftersom det då ofta är knökfullt och de verkar själva ha en resonabel och flexibel lösning på problemet.


Vi har dock även uppmärksammats på att några individer inte riktigt tänker till och hänger yxan i balkarna ovanför folks huvuden när det dansas och skrålas. Det är givetvis varken säkert eller sunt för någon!

Det är viktigt att i sammanhanget betona att bära vapen och dra vapen är två väldigt skilda saker. Är man påverkad av alkohol, gäller de vanliga reglerna för vapen - dvs man får inte ens DRA sitt vapen.


Så varför ska man bejaka de som tycker vapen hör hemma på värdshuset?

1. Det har av olika spelare framkommit att det är spelblockerande för vissa roller att inte kunna agera ut sina roller och spela på det som inlajv är realistiskt för dem. Exempel: hird-folk/livvakter vars enda uppgift på KiR är att bevaka och skydda en högättad, men som i detta fall kan vägras vapen av en piga. Den diskussionen upplevs snabbt OFF och blockerar spel.

2. Den vikingatida saxen är ett tecken på en fri hunalänning/person och att en dräng kan tvinga av någon den är tyvärr inte särskilt realistiskt/inlajv.


Med allt detta i åtanke så har arrangörsgruppen gemensamt tagit följande beslut, angående vapen på värdshuset:


Den generella regeln är att det är absolut förbjudet att använda och ens dra vapen när man druckit på KIR, de får dock sitta skidade i bältet.

 

  • På kvällen får du INTE bära vapen inne på värdshuset om du är märkbart berusad. På värdhuset på kvällarna gäller även följande:
  • Du får inte ha spjut, danyxor och andra skrymmande vapen.
  • Vapen uppmuntras till att ställas i vapenställ.
  • Vapen får dock inte sticka ut i mittgången eller vara i vägen för personalen.
  • Vapen får inte hängas i bjälkar, rep eller annat där de kan ramla ner.
  • Vapen skall alltid befinna sig nedanför våra axlar inne på värdshuset.
  • Om någon ändå trots ovanstående regler ändå ber dig lämna ifrån dig vapnet, flytta det eller ställa det på utsidan, så måste detta sägas (diskret) med ordet “OFF” först och då ska detta följas eftersom det i så fall är - och alltid måste vara - av off-mässiga skäl så inga eventuella missförstånd uppstår inlajv.
  • Om du känner dig otrygg på något sätt - kontakta våra trygghetsvärdar (dessa kommer meddelas i både utskick och på rörmöte innan lajvet).