Ekonomi

Ekonomi
Det står alla fritt att ta med varor att sälja under lajven eller innan och efter. 


Att sälja

De flesta tar med sig varor de hoppas kunna sälja eller byta. Ett tillfälle som kamperna, är inget någon vill missa. Här är möjligheten att sälja eller byta varor större än på många andra platser. Handelsavtal och andra affärer sluts oftast på öppna platser så att båda parter har vittnen till överenskommelsen. (Må vara att man innan har diskuterat affären avskilt) Ett avtal kan även slutas utan att varorna är i närheten. T.ex. kan Ulf ta Hjördis i näven på att han får sina 90 renfällar om tre dussin dagar från Hjördis och betala på plats.

Handelsfolk får ofta betala tull för marknadsplatsen och alltid betala tull när de reser genom landet med sina varor.

Handelsavtal är otroligt viktiga då det inte är alla som kan få dem. T.ex. finns det ju begränsat med utbud av vapen, så alla kan inte sälja vapen. Därför gäller det att skaffa rätt kontakter för att få rätten till att handla med eftertraktade varor.

Spelare bör tänka över vilka resurser de har att sälja.

Foto: Hanna Olsson

Att köpa

Man missar ogärna ett tillfälle att köpa på sig varor, vem vet när man får nästa chans. Betalning kan ske med andra föremål eller tjänster, men även i koppar, silver eller guld. Spelare bör tänka över vilka resurser de har att betala med. Köparen kan alltid häva ett köp, även efter det är genomfört, om det visar sig att t.ex. varorna inte höll den kvalitet som säljaren lovade.


Mått och vikter

Använd så långt det går de traditionella måtten. T.ex. aln, fot, skeppa, tum, korn, dussin, tjog, kanna, skock, famn osv. man kan med fördel även använda delar av. T.ex. 3 åttondelars kanna öl. Om man behöver använda meter eller liter, så gör man det så ingen ser eller hör.


Handelstvister

Om en eller båda parterna i en affärsuppgörelse inte finner sig nöjda efteråt (det kan bero på flera olika saker, t.ex. dålig kvalité på vinet) och inte kan lösa tvisten sinsemellan, finns det flera vägar att gå. Det beror på proportionerna i tvisten, men den egna ätten kan hjälpa till, tinget kan döma och hövding eller landherse kan även de ingripa.


Tull

Alla betalar tull. Tullens värde beror på flera olika saker. T.ex. vem du är, vad du fraktar, hur många ni är osv. Tull utgör en liten del av det totala värdet varorna har som du fraktar. Men på det stora hela är tull en mycket viktig inkomst för de som har rätt att ta upp tull. De som får ta upp tull måste också garantera säkerheten för resenärerna på sina tullsträckor.


Handelsplatser och handelsstationerna

I princip är varje möte mellan minst två individer en handelsplats. Dock samlas folk ofta vid centrala platser i landet för att bedriva handel. Tångvalla och Ljusnedal är de två viktigaste handelsplatserna i landet. Här hålls de största marknaderna och många varor byter ägare under marknaderna. Därtill finns de två handelsstationerna Snokheim i norr vid Helvetesporten och Ulvmosse i söder i närheten av Sumprakan. De ligger strategiskt till vid gränsen mot Norge och Härjedalen. De flesta resenärerna tvingas att passera dessa när de skall in och ut ur Hunaland. Innanför träpalissaden tar man upp tull för alla som passerar samt erbjuder skydd och underhållning för de resande.


Handelsleder och sjöfart

Hunaland saknar kust och därför också egen möjlighet till export via vatten. Det finns två stora handelsleder in i Hunaland. En i norr från Norge och en i söder från Svealänderna via Härjedalen och Dalarna. Vidare finns det två mindre handelsvägar österut in i Jämtland. Norge med Trondheim är porten ut i världen för Hunaland. Här kan man nå Frankerriket, Daneland, Brittiska öarna, Irland, Kalifatet, Kejsardömet m.m.