Geografi

Klicka på bilden för att förstora kartan.


Områden

Landet är uppdelat i tre mindre geografiska områden, Resedal (nordöstra), Hunadal (sydöstra) samt Västerdal (hela västra Hunaland) De två fjällmassiven (Skuckefällen och Spikfjällen) i mitten av Hunaland utgör gränsen mellan de tre områdena.


Utöver dessa områden är Hunaland även indelat i Landherselän som i princip grundar sig på de tre mindre områdena som nämnts ovan.


Landherselän:

  • Resedal 
  • Hunadal
  • Västerdal (länet är del av området Västerdal)
  • Västanfjäll (länet är del av området Västerdal)
  • Västanmark (länet är del av området Västerdal)