Hunaland

Hunaland


Hunaland är det fiktiva landet beläget i de skandinaviska fjällen i höjd med dagens Trondheim och Östersund. Här styr Jarl Katarina av Knaphövde under Kung Öyisten av Norge. I Hunaland är jämställdhet en norm och alla som inte agerar därefter bryter mot normen av någon anledning. Hunaland var och kanske är Asatrons sista starka fäste och Kristendomen är fortfarande är nu den enda religionen efter Kungligt påbud, Norge till trots, så "accepteras" båda religioner i Hunaland, även om de kanske inte alltid respekteras. I Hunaland kan män och kvinnor välja fritt bland yrken och ämbeten och både män och kvinnor har rätt att föra sin egen talan. Upplägget som lajvet skapar ger möjlighet att medla eller söndra mellan religioner, mellan kungadömen, ätter, familjer, där män och kvinnor är hövdingar, krigare, storbönder och ledare.

Berghem anno 1113 (Foto: Hanna Olsson)