In- och Utrikespolitik

Inrikes- och utrikespolitik


Jämnfört med sina grannar är Hunaland relativt litet. Det är framförallt Norge och Svealänderna som utgör potentiella hot. Jämtland och Härjedalen utgör inget reellt hot då de är svagare och inte lika organiserade som Hunaland.

Dock har det inte hindrat drottning Vaino att invadera Härjedalen, som Norge har intressen i. Efter en attack av härjedalingar och dräpandet av drottningens utsände herse och hennes följe 1117 så var måttet rågat. Härjedalen skall invaderas. Hösten 1117, efter att ha mönstrat hela landet under sommaren, tågade drottningen i spetsen med sin hird och en stor hunahird, söderut och intog snart stora delar av Härjedalen. Ett stort slag stod vid Hede och hunalänningarna vann. Vintern kom och det blev stiltje i kriget. Vad händer till våren?


Inrikes

Drottning Vaino ger gärna makt till de som stödjer henne, men vet att balansera makten mellan de stora ätterna, en uppgift som kan vara nog så svår. Vaino har från start gjort sig känd som rätt fram och hetlevrad. Hon har styrt med bestämd hand och till slut rutit till och slagit näven i bordet när ätterna ”käbblat för mycket”. Skulle ätterna bli för oregerliga och hamna i blodsfejd kommer Vaino att bli tvungen att lägga sig i, vilket hon gärna gör. Hunaland har inte råd med ett blodigt inbördeskrig till. Allt för mäktiga intressen finns utanför landet.


Utrikes

Hunaland behöver balansera hotet från Norge och Svealänderna. Båda länder är intresserade av att erövra Hunaland. Dock har drottingen flera norrmän i sina led. Tidigare goda band som existerat mellan kung Ragnvald och Norge upprätthålls. Vaino har själv släkt i Norge. Dock finns alltid hotet från Norge. Det mesta handlar om kyrkligt territorium och regenternas personliga vinningar.

Norge vill kristna Hunaland helt. Om inte det hunaländska folket tar korset i lagom snabb takt eller vägrar Vite Krist, kan kyrkan sanktionera att t.ex. Norge går in med vapenmakt och kristnar hela landet.Nu har dock Vaino öppnat dörren för att Hunaland skall få en egen biskop, något vissa Hunaländska ätter har tagit fasta på. Hoppas Vaino på ett nytt, stort och starkt Hunaland som kan stå emot Norge och Svealänder?

Kungen gifte sig med en av de mest högättade från Svealänderna (Drottning Sigrid dödades 1108) och fick en dotter med henne. Dottern Blanka har laglig rätt till att sitta på tronen i Svealänderna. Men allt eftersom har denna koppling förtvinat. Frågan är vad Blanka kan kräva och om Vaino vill hjälpa henne på traven?