ämbeten och titlar

Lista över ämbeten och titlar


Regent

Drottning Vaino Oddgrimsdotter av ätten Sköld

Hon är Hunalands förste drottning och landets andra härskare i ordningen.


Drott Olav Ragnvaldson av ätten Knaphövde

Bror till f.d. Kung Ragnvald och trolovad med Drottningen


Krigshövding

Brand Torvaldson av ätten Knaphövde

Härens högste befälhavare, är även herse.


Drottningen råd

Drottningen

Krigshövdingen Brand

Hunahirden, krig, säkerhet m.m. Stab

Ask Tureson av Grane

Kungsgårdarna. Stab

Lagman Ulf av Tyge

Lag

Ragnar av Krok

Silvergruvan

Hedinfrid Rolfsdotter av Sköld

Folk och ätter


I viss mån landhersarna och vissa andra hersar ur drottningens hird.


Landhersar

Ragne Oddgrimsson av Sköld

Landherse över Resedal

Ingeborg Hildursdotter av Ödis

Landherse av Hunadal

Tyge Raundisson av Tyge

Landherse av Västerdal

Olof Elfridsson av Rind

Landherse av Västanfjäll

Emvir av Krok

Landherse av Västanmark

Ravnhild Ragnvaldson av Knaphövde

Landherse över Tångvalla


Hersar

Det finns cirka 50 hersar i drottningens hird. Här är ett urval.

Tegn Gillög av Sköld

Tegn Torkel av Krok

Tegn Ulv av Knaphövde

Tegn Gjord av Tyge

Herse Vigdis Sivsdotter Sköld

Herse Torvald Sivson Sköld

Herse Atli Ragneson Sköld

Herse Lagman Ulf av Tyge

Herse Harbard Vileson Krok


Hövdingar (Byggdehövdingar. Ej byhövdingar )

Hövding Kjetil Thorgeirsson i Ulvmosse (Snokätten)

Hövding Jarle Ulvbett i Hol (Ödisätten)

Hövding Öyvind Vigsson i Ålerud (Knaphövdeätten)

Hövding Flose Heidrunsson Rind i Vindheimar (Rindätten)

Hövding Alvar av Knaphövde i Ljusnedal (Knaphövdeätten)

Hövding Disa Solsdotter på Hotangen (Sköldätten)

Hövding Eskil Vigulfsson i Tennsjö (Knaphövdeätten)

Hövding Geir Ulfson på Trångtun (Sköldätten)

Hövding Jorm Egrinsson i Sorkmon (Sorkätten/Rind)

Hövding Dubbel-Toke Vidarson i Hålabo (Rindätten)

Hövding Siv Silverhorn Dyresdotter i Askebyn (Sköldätten)

Hövding Halvgrin Svartulvsson i Trastängen (Ödisätten)

Hövding Ragnhild Alfivasdotter i Blia (Krokätten)

Hövding Hildur Svensdotter i Ulvlösa (Ödisätten)

Hövding Vigdis Bryntesdotter i Tranliden (Krokätten)

Hövding Ingeborg  i Vargsätter (Tygesätten)


Gamla eller döda hövdingar

Hövding Sten Bure i Trenne Stenar (Bureätten) Död, hövdingaskapet har utgått.

Hövding Hravn Krappe på Koll (Torvaldsätten). Befaras död, hövdingaskapet har utgått till Hotangen istället

Hövding Erik Olavsson i Ljusnedal (Knaphövdeätten) Förlorade ett nyval till Alvar av Knaphövde.