Kristendom

Kristendom


Denna religion kännetecknas av att ett fåtal som styr, utför och tolkar det mesta av trosutövandet. Det finns dessutom en skrift som har allt detta och lite till nedtecknat. Precis som förfädernas tro har kristendomen sina symboler och heliga figurer, men dock bara en gud. Man har ofta speciella hus (kyrkor) tillägnade själva utövandet av religionen. Det är allt som oftast en präst som sköter det mesta. Individen kan dock närhelst vända sig till helgon för beskydd och eller råd. Enligt den kristna traditionen så skapade Gud världen själv. Gud är skaparen av allt och han är allenarådande. Dock finns guds son, Jesus och den heliga anden. Alla som följer herrens bud kommer till paradiset och bryter man herrens påbud hamnar man i skärselden. En plats som man plågas på tills domedagen nalkas. Det finns olika sätt och vis att komma till paradiset/vinna guds gillande. T.ex. kan man göra heliga saker som korståg, pilgrimsvandring, bön eller praktisera avhållsamhet (det sista är extremt svårt för nordbor och Hunalänningar i synnerhet)Kom-ihåg-lista - För den som vill ha himlens beskydd

  • Vid fara för liv eller själ skyddar korsets tecken
  • Till Gud ber man i kyrkan under prästens ledning. Till vardags skyddar helgonen.
  • Ett ljus tänt till helgonen kan hjälpa dina böner på väg tilloner förEn gåva till kyrkan kan rädda din själ.
  • Korset skyddar mot oknytt – både för folk och fä.
  • Förböner för de dödas själar kan hjälpa dem till himlen.
  • Du skall inga andra gudar hava…
  • Heliga reliker och heligt vatten kan göra stora underverk.
  • Bara en niding lyfter handen mot präster och munkar.
  • Korstecknet görs med höger handflata från pannan nedåt bröstet, från vänster skuldra till höger utan att beröra kroppen.


Enligt den kristna traditionen så skapade Gud världen själv. Gud är skaparen av allt och han är allenarådande. Dock finns guds son, Jesus och den heliga anden. Alla som följer herrens bud kommer till paradiset och bryter man herrens påbud kommer man till Helvetet. En plats som man plågas på tills domedagen nalkas. Det finns olika sätt och vis att komma till paradiset/vinna guds gillande. T.ex kan man göra heliga saker som korståg, pilgrimsvandring, bön eller praktisera avhållsamhet (det sista är extremt svårt för nordbor och Hunalänningar i synnerhet)

Präster är de som sköter det kyrkliga och det mesta när det gäller utövande av religionen. De har koll på alla datum, högtider och annat som behöver hållas koll på. Prästerna kräver dock en liten motprestation för sitt arbete, helst i from av mat eller ädel metall.


Kyrkor

En kyrka är vigd av en biskop. Mindre kyrkor, så som privata eller ovigda kallas kapell. Ett fåtal kyrkor är resta i Hunaland och är kristna maktcentrum. Här sprids ”den sanna tron”, här samlas de rika och inflytelserika för religiösa högtider, här pratas det politik och handel. Giftermål genomförs och synder förlåts. En kyrka är mer än Guds boning; det är en kristen utpost bland hedningar som skapar politiska, ekonomiska och militära band mellan de rättrogna. Hunalands absolut första kyrka är tillägnad det norska helgonet Olav och ligger på ätten Knaphövdes ägor vid Tennsjö. Där råder fader Patricius. I St Olovs kyrka förvaras sedan 1107 även några helgonreliker. Dessa kom via en inresande person och efter lite rabalder föll de i kyrkans händer. De har fått de kristna i landet att stärka sin tro. Det rör sig om fyra reliker (se heliga personer i Hunaland)

Det finns ett flertal kapell i Hunaland och de ligger ofta längs pilgrimsleden, tullstationer och kungsgårdarna samt flera ättegårdar. Det finns ett kloster i Hunaland, men det verkar som om ett andra är på väg att börja byggas.

År 1111 kom bud från Kung Ragnvald (som befann sig i Svealand) att alla byar med en befolkning på minst 40 personer måste bygga en kyrka.


Skärselden & Helvetet

Skärselden är vid den här tiden ett lite luddigt begrepp. Det finns dock en tanke kring att med t.ex. hjälp av böner kunna rädda personer från helvetet (Ghenna osv.) Vissa säger att detta gäller endast lättare synder. Hur som, så renas man med eld för att få komma in i himmelriket.

Helvetet är den plats man kommer om man nekas tillträde till paradiset. Här stannar man tills sista dagen (domedagen) Hur helvetet ser ut eller vad som sker där varierar beroende på vem du frågar. Klart är att det inte är en trevlig plats och för att prästerna lättare skall få hunalänningar att förstå plågan lånas ofta många referenser från fornsedarnas Hel och Nifelheim och de plågor som härskar där.