Gardarung

Foto: Hanna Olsson


Ätteledare

Ragnvald Ingvoldsson


Andra ledande inom ätten

Ingvar Ingvoldsson


Vänätter

-


Ättegods

Koll


Viktiga blodsband

Ekehuvud


Starka sidor

Bra kontakter med hyrsvärd m.m., mäktiga allianser (t.ex. Rind, Ödis och Grim)


Svaga sidor

Få till antalet, nya, saknar resurser


Typisk Gardarung

Rakt på sak, krigisk, brutal


Ättemedlemmar

Ca. 24 familjemedlemmar, samt ca 500 övriga på markerna (flera döda och

bortjagade)


Resurser

I princip inga. De nyligen erövreade markerna från ätten Torvalds är mestadels

brända, förstörda och plundrade samt saknar gårdsfolk. Gardarung delar dock ut

mark och gård till folk som slåss för dem. Krigsfolket sväljer enorma resurser vilket

Gardarung inte har råd att betala… Dock betalar Gardarung sina krigare i plunder,

när det finns… Gardarung är vänätt till Ödis.


Huvudnäring

Boskap, boskapsstöld och viss handel.


Handelsvägar

Via Jämtland och Gårdarike.


Import

Lite av varje


Export

Kött och boskap


Krigsmakt

En handfull livvakter och det ryktas att Gardarung just nu besitter en här större än

kungen som väntar på bättre tider.


Religion

Asatroende


Vänner

Rind, Ödis och Grim samt Ekehuvud


Fiender

Torvalds