Grim

En ätt som tillbringar mycket tid till havs (Foto: Hanna Olsson)


Ätteledare

Tryggve Sveinsson (i Norge)


Andra ledande inom ätten

Olov Tryggvesson, Ottar Sunesson, Ingolf Olavsson


Vänätter

-


Ättegods

Frost (i Norge)


Viktiga blodsband

I Hunaland, gifte med Rind och Sköld


Starka sidor

Nära norska kungarna och Hunalands kung, erfarna krigare och administratörer.


Svaga sidor

Ganska liten ätt till antalet, beroende av kungamakten


Typisk Grim

Listiga, hänsynslösa, håller sitt ord.


Ättemedlemmar

Ca. 50 blodsmedlemmar, varav en familj i Hunaland och har ca 100 personer knutna till sina marker i Hunaland.


Resurser

Tull, handel och övrig administration ger stora inkomster i silver och guld.

Jordbruket är begränsat men fiske och boskap är det gott om. Ätten lägger dock

stora resurser på att hålla eget krigsfolk och åt de norska kungarna. Man innehar två sysselmansposter i Norge (ungefär landherse i Hunaland)


Huvudnäring:

Administration, jordbruk och fiske


Handelsvägar

Brittiska öarna, Frankland och Hunaland


Import

Vin, glas, vapen, diverse


Export

Öl, fisk (sill och torsk), grovsmide


Krigsmakt

Skyldiga att hålla långskepp och flera krigare i Norge. Har 12-24 hirdkrigare i

Hunaland.


Religion

Kristna


Vänner

Rind, Ödis, Gardarung, Sköld.


Fiender

Sigurd Krull i Norge