Mindre ätter

Mindre ätter


Nökkvä

En mycket liten ätt, snarare en familj. Sägs ha rötter i Norge. Mest framträdande personen är kocken och vinnare i kamperna i ringen 1114, Tyrvald. Tyrvald har två bröder. Tyrvald verkar komma bra överens med Ottar Sunesson av Rindätten och har tagit tillfällig tjänstgöring i Gardarungs hird.

Tyrvalds familj har bott i Berghem, men deras hus är rivet. Kanske kommer Tyrvald att bosätta sig i Berghem igen och bygga ett nytt hem.


Från vänster: Tyrvald av Nökkväätten, Ormgeir av ätten Sköld, anno 1114 (Foto: Hanna Olsson)


Torvalds

Torvaldsätten var en relativt rik bondeätt som livnärde sig främst på boskapsskötsel i trakterna kring Koll på sydöstra gränstrakten av Hunaland. Ätten härstammar från Torvald den Mörke och har bott på dessa marker sedan hans tid. Hövding Hravn Krappe var känd som en bufflig och skrytsam man som inte hade så mycket till övers för Kung Ragnvald. Hravn hamnade dock i fejd med Gardarung 1114 och efter Gardarungs framfart så har kungen sträckt ut handen till Torvalds om att i fred återgå till sina marker.

Efter Burekriget (som var en fortsättning på Gardarungs fejdkrig med Torvalds) så delades Torvaldsättens marker upp bland flera hjälteätter. En ny ätt från Jämtland, Loge, fick dock en del av markerna och bebor nu flera av Torvaldsättens gårdar m.m.

Vårtinget 1116 uppmanades återigen ätten att återvända till Hunaland och sina forna marker och 1117 finns ett fåtal ur ätten i Hunaland. Deras framtid verkar säker för nu.


Bure

Bureätten härstammar från Bure Rindssons första, om än oäkta barn som han fick med en piga innan han gifte sig med den norska högättlingen Åsa. De har länge varit en något nedtystad del av Rindätten, med marker främst kring Bure Hällar.

Sedan Burekriget var över 1114 har de överlevande i ätten återgått till Rindätten, som de en gång bröt sig ur (1107). Bureätten bestod av cirka 20 blodsmedlemmar med bröderna Sten och Hadar Bure i spetsen. Själva Burekriget skedde då ätten Ödis förmått ätten Gardarung att attackera Buremarkerna och man gick till gemensam attack mot Bureätten och utkämpade flera små drabbningar innan slaget vid Odensåker, där kungshirden och Hunahirden stoppade Gardarung och Ödis. Bureätten blev dock hårt ansatta och deras marker är numera uppdelade på andra ätter.


Sten Bure (död)

Hövding och ätteledare. Sommaren 1111 utropade sig Sten Bure till hövding över Trenne stenar med omnejd, vid Odensåker. Som stöd hade han två mindre ätter och Landherse Ragne av Sköldätten. Sten var känd för sina okontrollerade utbrott men också karismatiska hållning. När hans brors död i kamperna tog det hårt på Sten och hämtade sig aldrig efter det.


Hadar (död)

Bror till Sten och var länge Berghems vakthövding. Hadar är bl.a. omsjungen och var på god fot med kråkorna. När han ställde upp i kamperna för några år sedan gick han en neslig död till mötes. Han förgiftades av en ur ätten Tyges led (Astrid)


Sorkätten

Lyder under Rind och finns i byn Sorkmon. Man är kända för sin lekvall där många ivirga och unga kommer för att lära sig bli en duktig kämpe. Ätten leds av Hövding Jorm Egrinsson från storgården Utterhöjden. Han sparade inte på något när det gällde att skaffa goda vapenlärare till sin enda överlevande son och han satt ofta och drömde om framtiden, när lille Varg skulle leva i saga och sång. Numera sköter pojkens gamle lärare, Vidar, om Utterhöjden för Jorms hälsa har blivit allt sämre de senaste åren. Så vem tar över i Sorkmon efter Jorm?

Så fort Varg Jormssons händer var stora nog att greppa svärdet lejde Jorm den bäste läraren, och sedan dess har Varg gjort sig ett namn, först som en ovanligt ung lärjunge och sedan mer och mer som en svärdskämpe att se upp med. Själv verkar han inte anse sig färdig riktigt ännu, för de senaste åren har han rest runt med Manndock Noord, segrare i Kampen i Ringen för många år sedan. En del folk ojar sig över de här och tycker att det är skamligt av Varg att överge sin gamle far för att resa vägarna runt på det här viset, men andra tycker att det visar på gott gry och att Sorkmon nog kan bli en kraft att räkna med när väl Varg slår sig till ro där med sin svärdsskicklighet. Även Ögdar Trofastsson (Bureättens Hirdhövding) kommer från Sorkätten.


Ulvarsätten

En liten ätt som lyder under Knaphövde.


Flykthorn

En något excentrisk och konstig storfamilj som hamnat i klorna på Krok. De lyder numera under Krok då man tog ett lån för många år sedan som man inte kunnat betala tillbaka.


Njoraätten

Saga på värdshuset i Berghem, kommer från denna ätt. Det sägs att ätten har folk i Gårdarike. Man har starka band till Helgaätten då Helga adopterat Saga och hjälpt flera andra medlemmar ur ätten. Saga är född och uppvuxen på en gård tillsammans med sina tre äldre systrar. Det var även tillsammans med dem som hon hösten 1103 kom till Berghem och tog arbete under Helga. Hösten 1107 blev Saga upptagen som Helgas dotter enligt överenskommelse mellan Helga och hennes egen ätt, Njoraätten. Hon reste då under vintrarna runt och kollade till Helgas gårdar så att allt sköttes som det skulle på dem. Under kamperna brukar hon hjälpa sin mor med det som behövs. Numera bor hon med Styv av Ödis på Västanbäcken. Saga är en glad och trevlig person som trivs bra när hon får sjunga, prata och umgås med människor. Hennes syster Kari lärde henne för många år sedan att tyda runor, något som visat sig vara en nyttig kunskap.


Jorvarsätten

Herse Galte Jorvarsson kommer från Värmland och kom till Hunaland i Kung Ragnvalds tjänst med Värmlandshirden. Numera bor han på gården Norra Sanna med sin familj. Sin plikt som kunglig herse fullföljer han på Tångvalla.


Knaves

En mindre ätt från Jämtland. De upptogs i Hunaland som en äkta ätt och räknas nu ej som utlänningar. De kom tillsammans med ätterna Loge och Völsung. De bor numera på gamla Bure- och Torvaldsmarker. De har beskydd från ätterna Sköld, Knaphövde och Krok.