Herselänen

Herselänen

Uppdelat på de fem landherseområdena baserat på de tre landsdelarna

 

 

 

Landherse Elfrid Rind av Västanfjäll

 

 

Landherse Tyge av Västerdal

 

 

Landherse Ragne Sköld av Resedal

 

Landherse Ask Grane av Västanmark

 

 

Landherse Hildeborg Ödis av Hunadal