Industri och tillverkning

Industri och tillverkning


Hunaland har relativt sett bra tillgångar gällande råvaror, främst virke, järnmalm och sten. Vidare producerar landet mängder av fårprodukter då det är billigt och enkelt att hålla just får i Hunaland. Fårindustrin är inte kopplad till en eller ett fåtal centrum, men på de stora marknaderna säljs det mesta av produktionen.

I Hunaland tillverkas det mesta, men speciellt vin, papper, vissa tyger m.m. importeras och tillverkas inte i landet.


Produktionscentra


Ljusnedal

Här odlas det mängder med lin. Av linet gör man stora mängder linolja och tyg, samt vissa andra produkter. Knaphövdeätten tjänar stort på affärerna, men ägarna till de olika industrierna kommer från olika ätter. Här finns stora chanser att få jobb.


Högenås

I en ravin intill byn ligger nämligen ett av Hunalands fåtaliga stenbrott, Högenås. Verksamheten är lukrativ, speciellt då Snok och Rind lagt stora beställningar. Snok sväljer enorma mängder sten bl.a. till sin Katedral. Arbetskraften består främst i trälar. De är så många att de har speciella boningshus som står under bevakning.


Rävsänkan

En liten by som tillverkar diverse salvor och annat för att stärka hälsan, bota åkommor eller skaffa barn m.m. Man utbildar även folk i läkekonst och många är besökarna.


Stortind

En av kungsgårdarna. Intill ligger en silvergruva som fyller härskarmaktens kistor. Produktionen är omfattande och lukrativ, dock har härskaren ensamrätt. För den som vill ha ett fast arbete är detta en bra plats att leta på.


Blia och kastfjället

I kastfjället finns flera gruvor, de flesta i händerna på ätten Krok. Silver och järn är de viktigaste malmerna som utvinns. Trakten är full av ugnar som utvinner metallerna. Röken kan ligga tjock ibland. Det går ständigt åt arbetskraft. Produktionen stannar delvis inom landet men mycket går på export.


Tranliden och tranlidsgruvorna

Området är under exploatering. Ett fåtal bergslag har börjat bryta malm, men det är svårt. Produktionen består i järn. Man behöver röja en hel del skog och berget i sig verkar förrädiskt.


Yngheden

Mycket järnmalm och kol fraktas hit för att smidas till diverse föremål. Rindätten är kända för sitt duktiga smide. Produktionen är av medelmåttig storlek då ättegården och byn främst livnär sig på jordbruk, fiske och jakt.


Tångvalla

Kungsgården och byn. Här tillverkas det massor av olika varor, främst för kungen och hans följe. Här kan man hitta många duktiga hantverkare. Främst inom smide, tyg, vävning, trä. Tångvalla är även Hunalands ekonomiska centrum. Här förvaras mycket av jordbruksavkastningen och silvret som kommer från de olika kungsgårdarna.


Stomås + Skukkefäjällsgruvan

Hunalands främsta gruvby. Större delen av befolkningen livnär sig på ett eller annat sätt på Skukkefjällsgruvorna. Haste Gullesson av Ödisätten äger bl.a. stora andelar i gruvorna (jämte Knaphövdeätten) och är den främsta ägaren. Stomås erbjuder stora möjligheter för äventyrare, laglösa, ljusskygga eller andra strövande personer att slå sig ned och försörja sig. Ölstugorna är många och Stomås måste importera mängder öl och mat då jordbruket är icke existerande. Mycket av Västanbäckens avkastning kommer till Stomås