Folkslag

Folkslag


Utöver hunalänningar finns det naturligvis folk från andra länder och platser i Hunaland. Hunaland gränsar som bekant till flera andra länder och detta sätter naturligtvis sin prägel. Många av hunalänningarna har gift sig över gränserna och äger även mark i dessa länder (T.ex. Norge, Rusernas land, Svea och Göta länder, Jämtland och Härjedalen) Och tvärtom, så äger flera i dessa länder mark i Hunaland. Så trots sitt nordliga och lite avlägsna läge har Hunaland en tämligen blandad skara av folkslag och inslag från flera olika kulturer.

En sak bör man veta om det hunaländska sinnet när det gäller tillhörighet. Tro inte att bara för du och din familj slagit sig ned och byggt hus och skaffat barn, att barnen ses som hunalänningar i deras ögon. Först efter tre till fyra generationer räknas din avkomma som äkta hunalänningar, även i lagens mening. Dock finns det undantag.

"Kråka" anno 1113 (Foto: Hanna Olsson)


I Hunaland finns det folk från t.ex.:

  • Norge, speciellt från Tröndelag.
  • Jämtland
  • Härjedalen
  • Svealänderna


Vidare finns det t.ex. folkgrupper så som:

  • Gråfötter – kringresande som livnär sig på sång och underhållning
  • Kråkor – kringresande folkgrupp som livnär sig på utpressning, rådgivning och handel
  • Ruser – ett fåtal har kommit hit från Rusernas land och bosatt sig.
  • Anglosaxare – ett fåtal personer från de brittiska öarna har haft vägarna förbi
  • Judar – en och annan människa av Abrahams folk vistas eller har vistats i Hunaland