Gudarna

Gudarna


Oden

För: Konungar, herrefolk, hövdingar, krigsherrar, bärsärkar, lagmän

Raseri, Krigslycka, Allvetande/allseende, Skaldning, Sejdkonst, Ting

Oden Allfader, vreden och raseriets gudom, herre över krig, skaldning och sejdkonst. Som krigsgud råder Oden över krigslist och krigslycka. Han är konungars, hövdingars och krigsherrars gudom. Via sitt raseri kan vissa kämpar bli "initierade" och bli Bärsärkar eller Ulvhednar, uppfyllda utav Odens vrede.

Som visdomens gudom inriktar sig även Oden nu till samhällets ledarkast, då han är känd som Den Grubblande av Asar, som mycket väl förstår att beslut kan ha vida konsekvenser.


Tyr

För: Herrefolk, krigare

Krig, Strid

Ulvars betvingare som fjättrat fenrisulven. Även modets och ärans förkämpe och då mod och ära är nära besläktat med krig och strid så är Tyr en inflytelserik krigsgud. Mod och ära ligger även herrefolk varmt om hjärtat och Tyr är därför en viktig gudom för de rika och välbärgade, samt hirdmän och hyrsvärd. Den enskilde krigarens gudom.

Tyr har även inflytande gällande Ting då heder och ära ligger honom varmt om hjärtat och väger tungt under ett Ting.

Tyr är enarmad efter att han med list fjättrat Fenrisulven och förlorade sin arm till den vredgade besten.


Tor

För: Bönder, bybor, vanligt folk

Beskydd, Styrka

Reser i en vagn som dras utav två bockar, Tanngnjost och Tanngrisner.

Utrustad med hammaren Mjölner, kraftbältet Megingjord samt järnhandskar strider han mot jättar, troll och vättar. När Mjölner slår splittras himmelen av blixtar.

Tor är en beskyddare och kanske den mest populära av alla Asar bland vanligt folk, som ser till att Midgård inte invaderas utav troll och jättar. Samtidigt kan han vara ett gissel då hans vrede ofta drar fram med stormvindar, hårt regn och åskknallar som skrämmer barn och boskap. Troll och vättar är skräckslagna för Tors hammare och hör man åskan mullra vet man att dessa sattyg kommer dra sig för att röra sig fritt den närmaste tiden.

Torshammaren är ett vanligt smycke bland de som följer Fornsed, då den skyddar mot allt ont i världen, (både synligt och osynligt) då allt ont även flyr i skräck inför den fruktade hammaren Mjölner.


Ull

För: Jägare, kämpar, herrefolk, bönder

Ed, Jakt, Tvekamp, Lekar/Spel

Reslig och stark, färdas främst med hjälp av ett par skidor, pilbågen är hans huvudsakliga vapen och han är en ypperlig bågskytt.

Ull råder över jakten, spel och lek samt även tvekamper, men kanske främst edgång. Han råder även över vinter och kyla och är Odens främste bundsförvant att fördriva vinterkylan och frostjättarna tillbaka till Nifelheim.

Ull är även förknippad med edsringen, ofta en tung järnring på gudaplatser vid vilken man kan svära extra eder.Frej

För: Bönder, gårdsägare, fredsmäklare

Fred, Sådd, Regn, Erotik

Frej är av gudasläktet Vaner.

Sädens herre, sådden och fruktbarhetens gudom. Tillsammans med Tor den viktigaste guden bland enkla bönder som följer Fornsed. Frej vakar över sådden via säd och regn, likaså ger familjelycka via mannens säd som befruktar kvinnan.

Kristna från utlandet har extra svårt för Frej då han ofta portätteras med enorm fallos, samt att ritualer och sånger i hans ära ofta är mycket erotiska. Även fridens gud, samförstånd, brödraskap och försoning. I vissa fall kan han även vara lite av finare gud för de högre samhällsklasserna.

 


Freja

För: Bönder, gårdsägare, siare, kvinnor

Skörd, Regn, Sejdkonst, Kärlek, Erotik, Valkyrior

Av gudasläktet Vaner.

Äger suggan Hildisvin, rider i en vagn som dras utav katterna Högni och Thofnir och hon bär det magiska halsbandet Brisingamen.

Övervakar skörden och tillväxten, men även sexualitet. Freja är många kristnas främsta hatobjekt inom Fornseden. Fruktbarhets- och kärleksgudinna.

Alla kvinnliga krigare i Hunaland hamnar i Frejas tjänst i salen Folkvang och blir där Valkyrior.

Freja är en mäktig sejdkvinna och mänskliga siare vänder sig ofta till Feja.


Forsete

För: Lagmän och hövdingar

Lag, Rättvisa, Ting

Herre över lag och rätt, en mästare på förlikning och att döma rättvist även bland Asar. Beväpnad med en stor yxa och och har sin boning i borgen Glitne i Asgård. Övervakar Ting och väger mäns heder och rättsak. Den gud som Lagmän blidkar.


Frigg

För: Mödrar, familjer

Giftermål, Gård, Hus, Äktenskap

Fru till Oden, dotter till vanern Fjörgynn, mor till Balder, Hermod och Höder. Beskyddare utav hem och familjen, gården och släkten, har därav stort inflytande över ätternas framtid och giftermål då hon även är äktenskapets beskyddare.

Kan även stilla Odens vrede skulle den ha drabbat någon.


Njord

För: Herremän, handelsmän, fiskare

Handel, Fiske, Rikedom, Flod och Sjö

Av gudasläktet Vaner, far till Frej och Freja samt 8 andra barn. Bor på borgen Noatun. Hunalänningar som försörjer sig på fiske vänder sig nästan uteslutande till Njord. Njord är även stor inom ätten Krok som den främsta handelsätten.


Vidar & Vale

För: Herremän, krigare, skomakare

Hämnd, Blodshämnd, Djärvhet, Styrka, Skor, Arvsrätt

Halvbröder och söner till Oden som bor i skogslandet Vide i Asgård.

Kända för sin vrede, styrka och sitt mod. Men även för att dom är ämnade att ärva ledarskapet för Asarna efter Oden och rådfrågas och blidkas därav ofta i frågor om arv. Skomakare brukar visa stor respekt för Vidar då han gör sin hirdklädnad utav de läderbitar som blir över när skor och stövlar skapas.


Brage

Likbål, Skaldning, Kväden, Lovtal

Brage är skaldernas förkämpe tillsammans med Oden. Men Brage är kanske främst förknippad med likbål och lovtal över hjältar, krigare, hövdingar och kungar. Den som vill bli ihågkommen för sina hjältedåd gör bäst i att hålla sig väl med Brage.


Balder

Efterlivet, Helgafjäll, Heder

Son till Oden och Frigg, far till Forsete och gift med Nanna.

Den främste av alla Asar, stark och vis. Dräpt av sin egen broder, Höder, via niddåd iscensatt utav Loke. Enligt hunalänningar härskar Balder över Helgafjäll, den grönskande bergstopp dit alla far som inte dött i strid men som ändå dött med hedern i behåll. Balder ska efter Ragnarök leda alla till den nya världen. Av vissa är Balder likställd med Vite Krist; att Balder är Vite Krist som kommit för att leda folket till en ny världsordning.


Höder

För: Krigsherrar, krigare

Krig, Krigare, Hämnd

Balders blinda broder som utav Loke lurades till att under spel och lek ha ihjäl Balder. Som straff för att ha dräpt sin bror såg hans far, Oden, till att Balders hämnades utav sin halvbror Vale. Höder hamnade då i Nifelheim men blev sedan förlåten utav Balder för dådet. Höder är nu tyngd av ett mörkt och hämndlystet sinne, fördunklat av vrede och hat. Höder sägs förkroppsliga krigets vansinne och är därmed den av gudarna jämte Oden och Tyr som krigare och krigsherrar ofta vänder sig till när blod skall flyta.


Loke

Son till jättarna Farbaute och Laufey. Gift med Sigyn. Far till Fenrir, Hel och Jormungandr.

Loke var länge Odens närmaste vän, men ådrog sig asarnas ilska när han låg bakom dådet som dräpte Balder, Odens son. Är nu fjättrad med sin son, Narfes, tarmar under en orm vars etter droppar i hans ögon; smärtan får honom att krampa så pass kraftigt att det orsakar jordskred, jordbävningar och laviner i Midgård. Hans fru Sigyn sitter med en skål och samlar så mycket av ormens gift som möjligt för att underlätta Lokes fångenskap.

Vid Ragnarök är han ämnad att leda Asarnas alla fiender emot dem på slagfältet Vigrid. Det finns de som påstår att Loke är fri och har tagit formen av Vite Krist och att Ragnarök har börjat.


Eira

Fred, Försoning, Läkekonst


Hon är ofta nämnd som en av Friggs följeslagerskor. Det är omdiskuterat hurivda Eira är en dis, valkyria eller norna.


Idun

Kärlek och kunskap


Brages hustru och dotter till dvärgen Ivalde. Loke lurade henne att gå utanför Asgård då hon blev bortrövad av jätten Tjatse som vill åt ungdomens äpplen som Idun äger. När Idun är borta åldras asarna och Loke tvingas att rädda henne. (Detta gör han förvandlad till en falk och Idun är då i form av en nöt).