Loge


Ätten Loge:

En mindre ätt från Jämtland som ännu har starka kopplingar dit. De upptogs i Hunaland som en äkta ätt och räknas nu ej som utlänningar. De kom tillsammans med ätterna Knaves och Völsung och de bor numera på gamla Bure- och Torvaldsmarker. Loge är den av de tre ätterna som lyckats bäst i Hunaland och blivit den klart mäktigaste av de tre. De är kända för att vara skickliga stenbrytare och har en stengruva. År 1119 gifte sig ätteledaren Isar med Kniv-Ädla av Ödis, något som tagits emot blandat inom ätten då vissa menar att det är en god allians till en stor ätt, medan andra att det riskerar att göra Loge till inget annat än en lydätt.


Ätteledare: Isar Blotvidson

Viktiga personer:

Högsäte: Logeheim (Gamla Hotangen)

Krigsmakt: Låg/Låg

Typiska ättefränder: Fornsedare, mjödkunniga, arbetare

Typiska Loge i Berghem: Talföra, mjödglada, driftiga

Resurser: (sidan är under uppbyggnad)