Snok

Snoks hemtrakter, Sumprakan, är känd för sin blötmark (Foto: Hanna Olsson)


Ätten Snok:

För de flesta äldre hunalänningar så var Snok en beryktad rövare i södra Hunaland, något man inte sa högt dock och som inte heller kunde bevisas. Snokättens marker i södra Hunaland är fulla av myrhål, tjärnar och bäckar och ganska svårframkomliga, utom för björnarna som finns i stor mängd här. Ätten och dess inflytande har med åren vuxit och markerna längre norrut är lättare att odla på, samt att besitter stora marker i Härjedalen i söder som är frodiga. Ätten sägs ha den näst största stående hirden i landet.


Ätteledare: Njal Thorgeirsson

Viktiga personer: Ambjörn, Jacobi, Troll-Gun

Högsäte: Ulvmosse

Krigsmakt: Hög/Medel

Typiska ättefränder: Lojala, fifflande, överlevare

Typiska Snokar i Berghem: Hårdföra, ordfasta, skenfager

Resurser: (sidan är under uppbyggnad)