Knaphövde

(Foto: Kim Engstrand Lund)


Hjälteätten Knaphövde:

Ätten Knaphövde härleder sin härkomst till Ragnhild Forsa och Bergfast Ottarsson och är en av Hunalands äldsta ätter. Bergfast grundade Hunaland när han skidade runt Hunalands Resedal, Hunadal och Västerdal på en dag. Ätten Knaphövde har marker främst i sydvästra och mellersta Hunaland, samt marker i Härjedalen. De höll kronan fram tills kung Ragnvalds död då ätten Sköld tog över regentskapet via val.


Ätteledare: Tyra Brandsdotter

Viktiga personer: Brand, Ragnvald (död), Tyra Brandsdotter

Högsäte: Tångvalla

Krigsmakt: Låg/Hög

Typiska Ättefränder: Kristna, trofasta, hedersamma

Typiska Knaphövde i Berghem: Kristna, envetna, hjälpsamma

Resurser: (sidan är under uppbyggnad)