Vision


Vision


Denna kampanj är inte historiskt korrekt. Denna kampanj är inspirerad av vikingatiden och vi vill skildra ett samhälle med hierarkier och sociala orättvisor där heder och ära är otroligt viktigt. Som deltagare kan du därför förvänta dig både roliga, jobbiga, hotfulla, kärleksfulla, glada, äckliga eller våldsamma scener. Det kan även förekomma pressade situationer, stelt spel, förtrycksspel och starka motsättningar mellan religionerna. Läs mer under förväntningar.


Arrangörernas vision med KIR är att:


Alla skall med

Vi vill se människor av alla olika slag på KIR. För att få en stark och levande illusion vill vi att det finns mångfald bland spelarna och alla som vill komma och ställer upp på lajvets regler är varmt välkomna.


Alla respekterar varandra

Lajvet är en hobby och man har roligt när man utövar sin hobby. Arrangörerna vill därför att deltagarna beter sig på ett respektfullt sätt mot varandra Offlajv. Inlajv rollspelar du alltid utifrån din roll, dock inom lajvets regler. Skulle det eventuellt uppstå problem under lajvet så försöker vi givetvis lösa det ihop med deltagarna.


Alla respekterar arrangörerna och följer deras anvisningar

  • Ställer man som deltagare inte upp på de villkor och regler som gäller för lajvet rekommenderar vi att söka upp ett annat lajv att åka på. Alla lajv är inte för alla och det är arrangörernas ramar och direktiv som gäller


Alla skall trivas

Alla skall få uppleva det spel som önskas, inom ramen för lajvets struktur, vare sig det är att lida som träl, dö i ringen, leda en ätt eller vara en bråkmakare. Din önskan om roll och spel är viktigt för lajvet samtidigt som vi rimligtvis inte alltid kommer kunna göra alla nöjda.


Fortsätta och utveckla fiktionen

Vi vill fortsätta på de tre stora intrigmotorerna som finns i KIR. Huvudkonflikterna för KIR är motsättningarna mellan kristendom och asatro, motsättningarna mellan och inom ätterna, samt motsättningarna mellan hög status och låg status. Dessa kommer fortsätta gälla och utvecklas. I övrigt är fiktionen i ständig utveckling och förändring allt eftersom lajvet fortskrider.


Byspelet

Vi vill ha en levande by med olika roller och karaktärer, med en rik närmiljö (grannbyar m.m.) och både vardagliga samt storpolitiska intriger för byns invånare. Vi välkomnar därför folk att spela bybor av diverse slag som vill ge byn en äkta känsla.