Gudarnas förespråkare

Gudarnas förespråkare


Godar & Gydjor

Utanför Hunaland är goden en herreman som rest ett Gudahov ett tecken på sin makt och för att ära gudarna. Han är med andra ord inte en präst eller schaman, utan en inflytelserik och mäktig person vars status som Gode höjer honom över andra stormän.

Men i Hunaland har saker och ting tagit en lite annorlunda inriktning; Med kristendomens framfart i Norden de senaste 200 åren så har Godens och Gydjans roll utvecklats åt ett annorlunda håll i Hunaland. När folket började söka råd om gudarnas vilja och hur man skulle ställa sig till den nye guden, sökte man sig till gudahoven i Hunaland för att finna svar. Gudahoven, och dess ståthållare, fick mer och mer inflytande i riket och snart var Goden mer än en inflytelserik herreman, han blev en religiös ledare.


Hunalands godar och gydjor är nu respekterade rådgivare som kan tyda runor och järtecken, dom försöker tyda Nornornas väv och skönja hur Midgård och Asgård påverkar varandra. Goden och gydjan är inte präster eller prästinnor, mer spirituella vägvisare och rådgivare. Den vise lyssnar till godens och gydjans tankar och råd, men endast den veke följer andras vilja i alla ärenden.


Det finns flertalet godar och gydjor i Hunaland i dagsläget och alla är inte knutna till specifika Gudahov. Dagens godar och gydjor bor ofta i närheten av en blotplats, ett vi eller ett harg eller en offergöl. Dom samlas vid högtider vid olika gudahov för att blidka asarna, hålla blot och rådgiva herremän och ätter, samt för att diskutera rykten och nyheter som sprider sig i Hunaland.


Hunaländsk asatro är långt ifrån en enad religiös rörelse. Varje gode och gydja har sin egen tolkning på sagorna, gudarna och vem utav asarna som bör rådfrågas i vilken situation. Några strävar efter samförstånd med de kristna medan andra hetsar till krig och konflikt. I gränstrakterna mot Jämtland har Vaner som Njord, Frej och Freja mer inflytande, medan i söder, bland ätter som Snok, Ödis och Bure är asar likt Tor, Tyr och Vidar bland de främsta. I norr är den vise, men vredgade, Oden inblandad i allt i sin konflikt med den nye guden och i väster bland berg och skog är Ull folkets främste förkämpe.Torkatla i Svartäng

Torkatla är kanske den mest kända völvan i hela Hunaland. Hon är den som blotade Guttorms syster, anstiffade det sista anfallet mot Norge och är jagad av alla goda Hunalänningar.


Oddfast Svartulvsson på Viekullen

Oddfast Gode är den som blotar för hela Hunaland vid gudahovet på Viekullen utanför Tennsjö. Han hör till en gren av Ödisätten och sägs också stamma från själve Bergfinn i Järvås, men det är inte så lätt att bevisa. Oddfast är i 50-årsåldern och börjar bli krum och ledbruten. Hans son Ulv har tränats av sin far och kommer att ta över efter honom inom kort. Båda bor med sina familjer på godegården Vasta, inte långt från Viekullen. Oddfast är äldre bror till hövding Halvgrin i Trastängen.


Räv från Vigulsängen

Räv är Ödisättens gode och är nära bror till Ödis ätteöverhuvud Hulte och ansvarar för Vigulsängens omtalade och relativt nyinrättade gudahov. Trots att han bara är i 20-årsåldern har han hunnit uträtta mycket och många är de som sökt sig till hans råd den senaste tiden. Räv har gästat kamperna i Berghem men har på senare tiden setts allt mer kring gudhovet på Vigulsängen som många tror att han håller mer kärt än livet självt.


Orm från Stengård

Orm bor på gården Stengård på Kroks norra marker tillsammans med sin familj men reser gärna och mycket. Han härstammar ifrån 6 led av godar och gydjor i båda familjeled. Orm är fyrmänning till Kroks ätteöverhuvud och Krokättens mest kända gode. Han har gästat kamperna de senaste tre åren och är mest känd som Frej/Freja-gode samt läkekunnig gode.


Halte av Tygesätten

Halte är gift med en kvinna från Ekehuvuds ätt och har alltid varit halt. Han rör sig mycket på Ekehuvuds marker och med dess ätteöverhuvud. Ätten Ekehuvud har länge velat ha honom som sin egen ättegode trots Tyges protester. Även han Halte har gästat kamperna de senaste åren och har varit uppskattad för sin mycket diplomatiska sida.


Trollgun av Snok

Häxa, Trollpacka, jordmor många är namnen på Sumprakans forna "glädje" flicka och dryckeskonst kunniga. Det som är känt är att hon är mor till Rune Baldersson, och att hon sägs ha en speciell kontakt med marken i Sumprakan och knytt och kan koka ihop en dryck mot var krämpa och åkomma.

Vad som än är sant, är att hon åhyser en speciell respekt från männen och kvinnorna i Sumprakaar