Sköld

Foto: Hanna OlssonHjälteätten Sköld:

Sköldätten är en av Hunalands äldsta ätter och räknar sin härkomst från Bergfast Ottarsson och Ragnhild Forsa. Ätten har mycket fina marker, inte minst kring Hunalands största sjö Bassen och är erkända för sina enormt duktiga krigare. Ätten lider av att många väljer hirdliv istället för gårdsliv vilket gör att gårdar står ofta tomma. När Vaino valdes till drottning tog ätten över regentstiteln från Knaphövde.


Ätteledare: Borghild Torstensdotter

Viktiga personer: Vaino Oddgrimsdotter (fd drottning), Halvbjörn Torstenson, Gillög Turidsdotter

Högsäte: Basseberg

Krigsmakt: Medel/Hög

Typiska ättefränder: Krigare, hedersamma, hårdförda

Typiska sköldar i Berghem: Handelsresande, fornsedare (rättrogna), hedersamma

Resurser: (sidan är under uppbyggnad)


Majoriteten av ätten är kristen, men det finns en stark falang av fornsedare, framförallt i området kring Trångtun och Storröse.


Beskrivning av personer:


Före detta Drottning Vaino Oddgrimsdotter

Vaino har tidigare varit Skölds ätteledare men lämnade över posten till sin yngre bror Ragne när hon valdes till Krigshövding under kung Ragnvald av Knaphövdes styre. Hon ställde själv upp i regentsvalet och kom på en hedervärd andra plats. Efter kung Ragnvalds död valdes hon till Hunalands regent år 1116.


Tegn Gillög Turidsdotter

En av Hunalands fyra tegner.


Halvbjörn Torstenson

Hövding över Tångvalla. Hans främsta uppgift är att sköta driften av Tångvalla och fungera som rådgivare till drottningen. Gift med Jorun Halvardsdotter av Sköld.