Heliga personer

Heliga personer inom kyrkan


Det mest populära helgonet i Hunaland är Olav, som för drygt 80 år sedan mötte martyrdöden vid Stiklastad. Andra helgon man då och då ber till är apostlarna Petrus och Paulus. Mariadyrkan är inte vanlig i Hunaland. I Hunalands första kyrka förvaras sedan 1107 även några helgonreliker. Dessa kom via en inresande person och efter lite rabalder föll de i kyrkans händer. De har fått de kristna i landet att stärka sin tro. Det rör sig om fyra reliker som ursprungligen sägs komma från ett kloster långt söderut:

En bit av Sankt Martas slöja som botar bölder och smittkoppor

Sankt Epafras tåben som skyddar mot vilddjur.

En torkad ros från Sankt Cecilias rosenkrans som skyddar mot eld och feber

En krukskärva från Sankt Justas och Sankt Rufinas krukmakeri som vid flera tillfällen mirakulöst hjälpt fattiga att ordna sin försörjning.

Ovan nämnda helgon är inte direkt kända eller populära i Hunaland, men kyrkans folk vet desto mer om dem och det tros att dessa fyra helgon kan locka fler pilgrimer till Hunaland.


Sankt Olov/Olov den Helige / 29 Juli

Norges skyddshelgon, krigarkungen som dog 1030 och begravdes i Trondheim i domkyrkan som byggdes kort efter hans död. Dessa reliker efter Nordens första helgon är destinationen för tusentals pilgrimer som reser längs pilgrimsleden som skär rakt igenom Hunaland från söder till norr. Beskyddare av inte bara norrmän, men även sjömän och bönder. Det finns även dem som ser honom som kristendomens förkämpe i norden, och i Hunaland. Andra ser honom som ytterligare ännu en norrman som lägger näsan i blöt i Hunaländska affärer, från andra sidan graven.


Sankt Petrus / 29 Juni samt andra dagar

En utav Jesus apostlar och den första Påven på jorden. Himmelrikets portvakt och släpper in dom som är fria från synd. Ett viktigt helgon utan tvekan i sin roll som beskyddare av jordelivets påvar och omnämns ofta i prästers predikningar. Men även skyddshelgon åt bagare, fiskhandlare, fiskare, glastillverkare, keramiker, sjömän, skomakare, slaktare, smeder, snickare, stenhuggare och tygmakare. Då Hunaland har kanske nordens främsta glasmakare så är Petrus kanske mest känd för detta attribut bland Hunalänningar.


Sankt Paulus / 30 juni samt andra dagar

En utav Jesus apostlar och mycket viktig för spridningen av den kristna tron efter Jesus död. Han är känd för sin omvändelse till kristendom efter att själv ha jagat andra kristna nitiskt och obarmhärtigt. Symboler för Paulus är svärd och bok. Ses som skyddshelgon för skriftlärda, missionärer och annat kyrkfolk. Firas dagen efter Petrus, men även 25 januari då han omvände till kristendom samt 15 juli då han och Petrus skiljs åt för att sprida Jesus ord.


Jesus Kristus / 25 December

Guds son på jorden och allas vår frälsare. Dog på korset för att förlåta våra synder.

Kristna i Hunaland har en bred syn på Kristus; de allra mest troende ser honom som son till den Ende Guden och utan Jesus är man förtappad, andra ser honom som alla kristnas beskyddare medan det finns dem som ser Vite Krist som ett väsen, den främste av ännu en guda-ras bredvid asar och vaner. Jesus minne firas kring midvinter.


Ärkeängeln Mikael / 29 September

Ärkeängeln som kommer dräpa Satan under Armageddon. Skyddshelgon åt soldater och krigare. Många Hunalänningar ser honom som en krigsgud, inte olik Tyr och Oden, och Mikael är fokus för många kristna som ämnar gå ut i strid, eller önskar beskydd åt sina nära och kära som går ut i krig.


Ärkeängeln Gabriel / 29 September

Ärkeängeln som förklarade för Maria, Jesus moder, vem hon skulle föda och vem som var fadern. Beskyddare över budbärare. Finns dom som likställer honom med Heimdall i rollen som den som förkunnar de högre gudarnas vilja.


Ärkeängeln Rafael / 29 September

Ärkeängeln som förknippas med helning och försoning. När folk är sjuka, skadade eller liknande är det Rafael som nämns oftast i böner. Likaså när fredsfördrag skall mäklas eller en blodsfejd skall upphöra.


Jungfru Maria / 15 Augusti

Jesus moder och även Guds Moder. Anses ha varit helt fri från synd och är därmed fokus för kristna kvinnor som känner sig tyngda av livets olika val.


Anna, Marias Moder / 26 Juli

Jesus mormor och skyddshelgon åt husmödrar, drängar samt blivande mödrar.


Göran / 23 April

Hunalänningar gör klokt i att inkludera Sankt Göran i sina böner vid fara, sjukdom och oväder eller närhelst man är i behov utav tapperhet. Anses vara främst skyddshelgon åt bönder, bågskyttar, djurskötare, drängar, korsfarare, krigare, ryttare, sadelmakare, slaktare och vapensmeder.

Som det helgon som betvingar storm, samt ingjuter mod och skyddar hersar, ses Sankt Göran ofta som en direkt förkämpe emot Tor och när det stormar som värst kan det vara klokt att vända sig till Sankt Göran i sina böner för att jaga iväg den väldige och skräckinjagande Tor.


Sankt Agnes / 21 januari

Ung flicka som dog för att hon vägrade gifta sig med en man, då hon redan var gift med Kristus. Ses som skyddshelgon för trolovade, våldtäktsoffer och kyskhet.


Amandus av Belgien / 6 Februari

Skyddshelgon för bryggare, köpmän och värdshusvärdar. Ett helgon som även asatroende visar respekt för då öl, mjöd och värdshus nyttjas av alla oavsett religion. Ett väsen med sådan makt bör respekteras därefter. Handelsresande som ämnar idka handel i Norge gör bäst i att be en stilla bön till Amandus av Belgien för att berikas med så bra resultat som möjligt.


Benedict av Nursia / 11 Juli

Känd för sina tankar och skapandet av munkväsendet, samt en egen munkorder. Skyddshelgon för lantarbetare, bönder och djurskötare. Ett klokt val är att vända sig till Benedict om man vill ha en god skörd.


Josef från Nasaret / 19 Mars & 1 Maj

Jesus styvfar och gift med Jesus mor, Maria. Skyddshelgon för hantverkare och arbetare, kanske främst dom som arbetar med trä.